Doel van 4 Dimensioneel bodywork

Het 4-dimensioneel bodywork is een waardevolle en doeltreffende manier om inzicht te krijgen in het funktioneren van de mens, in zijn totaliteit.

Hoe werkt 4 Dimensioneel bodywork?

Een aantal technieken die gebruikt worden zijn:het vrijmaken van stagnaties in de organen, cranio sacraaltherapie, cosmic healing, visceraaltherapie, voetreflexologie, bindweefseltherapie. Tijdens een behandeling wordt jouw lichaams- intelligentie, energie en potentiëel terug wakker gemaakt. Jouw energie wordt terug in beweging gebracht. Dit maakt je lichaam sterker en meer geaard, waardoor je emoties een basis krijgen om in te zinken en geharmoniseerd worden.

Voor welke klachten is 4 Dimensioneel bodywork geschikt?

4 Dimensioneel bodywork is geschikt als je moeite hebt met ontspannen, je te veel of te weinig energie hebt, last hebt van buikklachten, stijve spieren, last hebt van bepaalde organen, hoofdpijn, nekklachten en nog veel meer.

De basis van 4 Dimensioneel bodywork

Elke ziekte of onbalans vindt zijn oorsprong in één of meerdere van 4 niveaus: het fysieke, emotionele, mentale en spirituele. In het vier dimensioneel bodywork wordt een breed spectrum aan energetisch lichaamswerk, technieken en therapieën, met een nauwkeurige afstemming op jou, toegepast. Doordat de therapeut in de 4 dimensies kan werken, met de juiste techniek op het juiste moment, kan jij balans creëren in alle dimensies. Waardoor problemen en klachten op alle vier niveau’s kunnen oplossen.

Kenmerken van 4 Dimensioneel bodywork

Niet langer staat alleen het fysieke op de voorgrond, maar dat de levenskwaliteit en wezenlijke van de mens, wie we dus werkelijk zijn, neemt ook een belangrijke plaats in. 4 Dimensioneel bodywork werkt tegelijkertijd op de 4 niveaus, fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel. De therapie zoekt naar de diepere oorzaak van je klachten. Jij wordt gezien in je ware natuur, wie je echt bent. Het vraagt bereidheid van jou om actief deel te nemen aan het helingsproces. De behandeling wordt mogelijks aangevuld met voedingstips. Je krijgt praktische oefeningen om thuis te doen.

Wat kost 4 Dimensioneel bodywork?

4 Dimensioneel bodywork valt onder de alternatieve therapieën. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van de tarieven die de therapeut hanteert. Meestal zijn de therapeuten lid van een beroepsvereniging, die vaak (gedeeltelijk) vergoed wordt door je aanvullende verzekering.