Doel van de Acceptance and Commitment Therapy

Het doel van Acceptance and Commitment Therapy is dat je beter in contact kunt komen met het hier en nu. Dat je ervaart dat je je bewust bent van de huidige situatie en dit met alle gevolgen aanvaardt. En dat je voldoende afstand kunt nemen van de inhoud van je eigen denken. Dan wordt het vervolgens mogelijk om gedrag te richten op de zaken die jij werkelijk van belang en van waarde acht. Het aanvaarden en onderkennen van je eigen beleving zoals ze is, als een reactie op de werkelijkheid en niet een weergave van de werkelijkheid.
Acceptance staat voor aanvaarding, waarmee verwezen wordt naar aanvaarding van dat wat er innerlijk is. Dus ook de aanvaarding van onprettige gevoelens en gedachten. Commitment verwijst naar het zich verbinden aan de individuele doelen en waarden, en de gedragsverandering die hiervoor nodig is.

Hoe werkt Acceptance and Commitment Therapy?

Er wordt je vaardigheden geleerd om gevoelens en gedachten te hebben en te ervaren.
En niet te vechten tegen dat wat er is.
In de therapie wordt veel gebruik gemaakt van metaforen, paradoxen en experimentele oefeningen.

Voor welke klachten is Acceptance and Commitment Therapy geschikt?

Acceptance and Commitment Therapy is geschikt bij angst, depressie, psychose, trauma, werkgerelateerde problematiek, verslaving en chronische pijn.

Waarop is Acceptance and Commitment Therapy gebaseerd?

ACT is gebaseerd op de Relational Frame Theory. Dit is een theorie die handelt over de wijze waarop mensen verstrikt kunnen raken in eigen processen en cognities. Elementen uit de Gedragtherapie, Gestalttherapie en Mindfulness worden bij Acceptance and Commitment Therapy gebruikt.

Wat is er zo kenmerkend aan Acceptance and Commitment Therapy?

Vanuit het perspectief van Acceptance and Commitment Therapy is het emotionele lijden geen uiting van een ziektebeeld. Er zijn geen strenge regels. Deze therapie is gericht op het hier-en-nu en maakt gebruik van speelse ervaringsgerichte technieken. Cliënt en therapeut zijn beide belangrijk. Werken met Acceptance and Commitment Therapy is prikkelend en uitdagend.

Wat kost Acceptance and Commitment Therapy?

Vanaf 1 januari 2008 valt psychotherapie onder de dekking van het basispakket van je zorgverzekering. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van twee zaken: of de psychotherapeut wel of niet een contract heeft met je zorgverzekeraar en van je polis (of je een naturapolis hebt of een restitutiepolis).