De stoornis kan optreden als iemand is blootgesteld aan een ernstige traumatische ervaring (shock). De reacties op dit trauma zijn sterke gevoelens van angst, afschuw, machteloosheid en hulpeloosheid. Wie aan de acute stress-stoornis lijdt, heeft meestal een verdoofd gevoel, ontwikkelt problemen met geheugen, slaap en concentratie, is prikkelbaar, schrikachtig of angstig en ervaart het trauma regelmatig opnieuw.

Kenmerken voor angststoornissen door een somatische aandoening:

A. Zware angst, paniekaanvallen, obsessies of compulsies zijn overheersend
B. de stoornis is een direct fysiologisch gevolg van een lichamelijke aandoening.
C. De stoornis is niet uitsluitend onderdeel van een andere psychische aandoening
D. De stoornis treedt niet uitsluitend op tijdens een delier.
E. De stoornis veroorzaakt klinisch ernstig lijden of of problemen in de sociale omgang, op het werk of op andere belangrijke terreinen.

De behandeling van een Acute stressstoornis

De behandeling bestaat vaak uit Cognitieve Gedragstherapie, medicatie of een combinatie hiervan.