Doel van Agogische Therapie

Het doel van Agogische Therapie is je jouw vorm en zin te leren geven aan je leven. Je leert om tot zelfwerkzaamheid te komen. Verstarrende patronen worden opgespoord en in beweging gebracht en de kern van jou als uniek mens ga je hervinden.

Hoe werkt Agogische Therapie?

Door opvallende kenmerken van je moeder en vader in beeld te brengen kun je gedragspatronen en automatische gevoelsreacties leren herkennen. Aan de hand van tekeningen of een gezinsopstelling wordt inzichtelijk hoe je de relatie met je ouders destijds hebt beleefd en waar je nu een andere opstelling kunt kiezen. Daarnaast is er aandacht voor lichaamstaal en eventuele ziektesymptomen, die aanwijzingen kunnen geven over waar de pijn zit. Door middel van taal van tekeningen, dromen en visualisaties wordt zichtbaar wat zich aandient. Het zoeken naar onontwikkelde mogelijkheden en schade herstellen vormt een deel van de therapie.

Voor welke klachten is Agogische Therapie geschikt?

Agogische Therapie is vooral geschikt voor mensen, die vast zijn gelopen in hun leven, last hebben van oude verdedigingsmechanismen, als je in beweging wilt komen en verandering in je leven wilt aanbrengen, maar je weet niet hoe.

De basis van Agogische Therapie

Ieder mens heeft zo zijn eigen unieke voorgeschiedenis. Waarin schade is opgelopen, of bepaalde kwaliteiten nooit ontwikkeld zijn, omdat daar geen beroep op werd gedaan. Problemen in relaties met anderen vloeien voort uit je ontwikkeling tijdens je eerste levensjaren en in het bijzonder het contact met je ouders.

<>h2Kenmerken van Agogische Therapie

Er is veel aandacht voor je jeugervaringen, uit wat voor een gezin je komt. Er wordt gebruik gemaakt van tekeningen, dromen, gezinsopstellingen en visualisaties .

Wat kost Agogische Therapie?

Agogische Therapie valt onder de alternatieve therapieën. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van de tarieven die de therapeut hanteert. Meestal zijn de therapeuten lid van een beroepsvereniging, die vaak (gedeeltelijk) vergoed wordt door je aanvullende verzekering.