Angst is een  emotie, die bij het normale leven hoort. Angst houdt de mens alert en kondigt mogelijk onheil aan. In dat geval wordt angst ook wel vrees genoemd. Iedereen is regelmatig bezorgd, angstig of vreesachtig. Angst kan tot bezorgdheid, nervositeit en slapeloosheid leiden, maar ook tot ernstige paniekreacties.

Soorten angst:

Angst is onder te verdelen in verschillende soorten.

  1. Paniekstoornis (met of zonder agorafobie = pleinvrees): Het belangrijkste kenmerk van de stoornis is het  regelmatig  optreden van paniekaanvallen. Zie voor meer informatie: paniekstoornis
  2. Agorafobie: agora betekent markt en fobos betekent angst of vrees. In het Nederlands wordt ook wel de naam pleinvrees gebruikt wanneer men doelt op angst voor open ruimten. Zie voor meer informatie: agorafobie
  3. Acute stressstoornis: De stoornis kan optreden als iemand is blootgesteld aan een ernstige traumatische ervaring (shock). Zie voor meer informatie: acute stressstoornis
  4. Gegeneraliseerde angststoornis: een psychische aandoening aandoening waarbij de patiënt lijdt aan langdurige buitensporige angstgevoelens en zorgen die moeilijk onder controle te krijgen zijn. Zie voor meer informatie: gegeneraliseerde angststoornis
  5. Dwangstoornissen = Obsessieve-compulsieve stoornis: Een Dwangstoornis is een angststoornis, die gepaard gaat met allerhande gedrag wat telkens weer herhaald moet worden. In vaktermen wordt een dwangstoornis aangeduid als een obsessief compulsieve stoornis. Zie voor meer informatie: dwangstoornis
  6. Posttraumatische stressstoornis:  De posttraumatische stress-stoornis ontstaat doordat iemand iets meegemaakt heeft waarbij hijzelf of mensen in zijn omgeving een zeer ingrijpende, vaak levensbedreigende gebeurtenis hebben doorstaan. Zie voor meer informatie: posttraumatische stressstoornis
  7. specifieke fobieën: Bij veel fobieën en angststoornissen ontstaan bij een persoon overdreven of onredelijke angsten en spanningen die een groot deel van het leven beheersen. Zie voor meer informatie: specifieke fobieën

Behandeling angst

De behandeling bestaat vaak uit Cognitieve gedragstherapie, de ReventaCare-methode, Danstherapie, Emotioneel Evenwicht, medicatie of een combinatie hiervan.