Doel van Beeldende therapie

Het doel van beeldende therapie is een proces in gang zetten, waardoor de last of klacht die je ervaart vermindert of verdwijnt.

Hoe werkt Beeldende therapie?

De beelden die je maakt hebben geen vanzelfsprekende betekenis. Door alleen het creëren ervan komt het therapeutisch proces niet op gang. Deze komt op gang door de wijze waarop de opdrachten worden aangeboden, de betekenis die je eraan geeft en de interventies van de therapeut. Terwijl je creatief bezig bent krijg je de mogelijkheid om andere, soms nieuwe, ervaringen op te doen. Deze ervaringen kan je leren herkennen, erkennen en toepassen in het dagelijks leven.

Voor welke klachten is Beeldende therapie  geschikt?

Beeldend bezig zijn kan je helpen om de realiteit onder ogen te zien, van dingen afscheid te nemen of te accepteren. Je kunt ze dan een plaats geven, achter je laten en verder gaan met je leven.

De basis van Beeldend therapie

Door het creëren en interpreteren van nieuwe beelden kom je dichter bij je gevoel en komt het therapeutisch proces op gang.

Kenmerken van Beeldende therapie

Je creativiteit staat centraal. Het middel dat wordt gehanteerd is beeldend bezig zijn. Je werkt in een ruimte waar je verschillende beeldende materialen ter beschikking hebt.

Wat kost Beeldende therapie?

Beeldende therapie valt onder de alternatieve therapieën. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van de tarieven die de therapeut hanteert. Meestal zijn de therapeuten lid van een beroepsvereniging, die vaak (gedeeltelijk) vergoed wordt door je aanvullende verzekering.