Doel van Biodynamische therapie

Door het losmaken van spanningen in de darmen en het tot expressie brengen van ingehouden emoties, kan het contact met de eigen levensenergie en het zelfregulerend vermogen worden hersteld.

Hoe werkt Biodynamische therapie?

Binnen de biodynamische therapie worden verschillende methoden toegepast, waaronder massagetherapie en vegetotherapie. Biodynamische therapie begint meestal met massage therapie. Biodynamische massagetherapie is een vorm van bewustwording, zowel lichamelijk als psychisch. De therapeut richt zich op het losmaken van spanningen, zodat de peristaltische golven in de darmen de spanningsresten kunnen afvoeren. Er ontstaat weer ruimte in het lichaam, waardoor de ademhaling zich kan verdiepen en de geblokkeerde energie kan gaan stromen.
De massagetherapie begint met een kort gesprek, waarin de cliënt vertelt wat er speelt in diens leven. De therapeut vraagt welke gebeurtenissen spanning opleveren, hoe de cliënt daarmee omgaat en waaraan hij of zij behoefte heeft. Op basis hiervan kiest de therapeut een massagetechniek. Dit kan bijvoorbeeld een massage zijn die ontspant of vitaliseert. Tijdens de massage legt de therapeut een speciale stethoscoop onder de cliënt, die de peristaltiek hoorbaar maakt. Na afloop van de massage krijgt de cliënt tijd om in rust het effect van de massage te voelen en te integreren.

Vegetotherapie is een aanvulling op en een verdieping van de massagetherapie. Vegetotherapie begint ook met een kort gesprek over de huidige situatie van de cliënt. Daarna moedigt de therapeut de cliënt aan om de gevoelens en impulsen te verkennen die deze situatie oproept in het lichaam. Er kunnen bijvoorbeeld spontaan kleine spierbewegingen optreden, of de ademhaling verandert, of er komen herinneringen, beelden of emoties naar boven. De therapeut helpt de cliënt om deze impulsen tot expressie te brengen en om inzicht te krijgen in de betekenis ervan. Het uiteindelijke doel is om de ervaring een plaats te geven in het dagelijks leven, zodat dit kan leiden tot een nieuw, gezonder zelfbewustzijn en een verhoging van de kwaliteit van leven.

Voor welke klachten is Biodynamische therapie geschikt?

Als je spanningen op je darmen slaan, je emoties wilt leren uiten, als je weinig energie hebt dan is Biodynamische therapie voor jou geschikt.

De basis van Biodynamische therapie

Biodynamische therapie is gebaseerd op de biodynamische psychologie. Deze is ontwikkeld door de Noorse psychologe en fysiotherapeute Gerda Boyesen. Het lichaam heeft van oorsprong het vermogen om zich te herstellen na gebeurtenissen die spanning veroorzaken. Bij dit herstel spelen de darmen een belangrijke rol: deze verteren naast voedselresten ook spanningsresten van emoties. Wanneer de spanning in het organisme te hoog oploopt, stagneert de peristaltiek. Hiermee gaat het contact met het zelfregulerend vermogen verloren. Door het losmaken van spanningen en het tot expressie brengen van ingehouden emoties, kan het contact met de eigen levensenergie en het zelfregulerend vermogen worden hersteld. En kunnen er andere manieren ontstaan om met spanningen en emoties om te gaan.

Kenmerken van Biodynamische therapie

Biodynamische therapie is een lichaamsgerichte therapie. Dat wil zeggen dat de psychische gesteldheid van de cliënt benaderd wordt via het lichaam. De meeste aandacht gaat uit naar het losmaken van spanningen in de darmen en het uiten van ingehouden emoties.

Wat kost Biodynamische therapie?

Biodynamische therapie valt onder de alternatieve therapieën. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van de tarieven die de therapeut hanteert. Meestal zijn de therapeuten lid van een beroepsvereniging, die vaak (gedeeltelijk) vergoed wordt door je aanvullende verzekering.