Doel van Biofotonica

Storingen uit het menselijk biofotonenveld op te heffen.

Hoe werkt Biofotonica?

De werking van de Foton Field apparatuur berust op een regeneratief omzettingsprincipe. De Foton Field Therapeutic vangt een breed spectrum aan energieën uit de omgeving op. Deze worden met behulp van een optische chip en middels bewerkingen met een serie elementen en materialen, omgezet in een veld met een specifieke therapeutische functie.
Het opgewekte veld gedraagt zich als een fotonenveld en is daardoor in staat te interacteren met het menselijk biofotonenveld. Op deze wijze draagt het bij aan het herstel van het menselijk biofotonenveld.

Tijdens de behandeling vindt de initiële interactie met het biofotonenveld plaats via handvatten en een geleidingsmat die op de behandelingsbrits is gelegd. De patiënt ligt op de geleidingsmat en houdt de handvatten in de hand. De effecten blijven echter niet beperkt tot het lichaamsgebied dat in direct contact komt met de apparatuur. Behandeling van het biofotonenveld op een specifieke plaats van het lichaam is ook op andere plekken merkbaar. Dit worden de non-lokale overdrachtseffecten genoemd. Dit is in overeenstemming met karakter van de inter- en intracellulaire informatieoverdracht door middel van het biofotonenveld. De therapeutische werking is derhalve zowel direct lokaal als indirect op het gehele biofotonenveld.

Voor welke klachten is Biofotonica geschikt?

De FotonField Products worden gebruikt voor de behandeling van burnout en stressgerelateerde klachten, maar kunnen ook succesvol worden ingezet bij pijnklachten en ontstekingen. Ze zijn tevens zeer geschikt voor mensen die optimaal willen presteren en zich simpelweg goed willen voelen.

De basis van Biofotonica

Ons lichaam heeft een interne messenger systeem voor intercellulaire en intracellulaire signaaloverdracht. Middels dit systeem wordt de cellulaire interactie en coördinatie zowel op orgaanniveau als ook op systemisch niveau geregeld. Lange tijd werd gedacht dat biochemische transmitterstoffen deze rol vervulden. Gebleken is echter dat deze niet het totaal van communicatieve functies op alle niveaus kunnen vervullen, omdat ze daarvoor te traag zijn. Ons lichaam maakt per dag 600 miljard nieuwe cellen aan. Deze moeten allemaal op de juiste plaats, met de juiste vorm en functie actief worden.

Ook moeten tijdig verouderde en ontspoorde cellen worden gesignaleerd en opgeruimd. Fysiologische rekenmodellen hebben aangetoond, dat de hiervoor benodigde snelheid gelijk moet zijn aan die van het licht. Geen proteïnerge transmitter kan deze snelheid ook maar bij benadering halen. Alleen het licht zelf komt voor deze veelheid van coördinatieve functies in aanmerking. Wat hiervoor nodig is, is een vorm van licht die een zeer hoge informatiegraad bezit en in zijn werking vergelijkbaar is met laserlicht in een glasvezelnetwerk.

De Duitse onderzoeker prof. Fritz-Albert Popp heeft met behulp van experimenteel onderzoek aangetoond dat de mens zelf op een pulserend wijze licht uitstraalt. De cellen van ons lichaam produceren met andere woorden zelf een vorm van licht, waarbij het energetische fotonenaspect van het licht op de voorgrond staat. Deze fotonen zijn in staat de coördinatieve messengerfunctie wél met de benodigde snelheid te vervullen en worden derhalve biofotonen genoemd. Het menselijk biofotonenveld is zeer gevoelig voor storingen. Zo heeft de Nederlandse onderzoeker dr. Roeland Van Wijk aangetoond dat stress, ongezond eten en elektromagnetische straling het systeem kunnen ontregelen. Er ontstaat interferentie, waardoor de juiste informatie niet meer op de juiste plek aankomt of verkeerd gedecodeerd wordt. Storingen in het biofotonensysteem liggen op deze manier ten grondslag aan de vele ziektebeelden, waarbij de regulatie op cellulair niveau ontregeld is.

Kenmerken van Biofotonica

Dit is een unieke methode, die met biotonen werkt. De resultaten met biofotonica zijn erg goed.

Wat kost Biofotonica?

Biofotonica valt onder de alternatieve therapieën. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van de tarieven die de therapeut hanteert. Meestal zijn de therapeuten lid van een beroepsvereniging, die vaak (gedeeltelijk) vergoed wordt door je aanvullende verzekering. Soms kan een behandeling onder de noemer fysiotherapie geplaatst worden en wordt het vergoed.