Manisch depressief heet ook wel bipolaire stoornis.
Bij de bipolaire stoornis wisselt de stemming sterk tussen twee extremen: heel erg uitgelaten of juist heel erg neerslachtig. De periode waarin iemand heel erg uitgelaten of opgewonden is, heet manie of hypomanie. Je bent overdreven vrolijk, maar je kan ook snel boos zijn. Je houdt geen rekening met de consequenties van je gedrag. Je hebt het gevoel alles aan te kunnen.
Verschil tussen manie en hypomanie is dat mensen in een manie ook last kunnen hebben van psychotische verschijnselen en van sociale en relationele problemen; bij hypomanie niet.

De periode waarin iemand zeer somber is, heet depressie. Tussen de twee periodes is de stemming vaak normaal. De uitgelaten of prikkelbare periode duurt een paar dagen tot een paar weken. Sommige mensen hebben meer last van depressies, anderen meer van manieën. De variatie in klachten is groot. Per persoon is meestal wel een vast, duidelijk herkenbaar patroon te ontdekken, al is dit vaak pas na verloop van tijd.
De wisselende stemmingen zijn een flinke belemmering voor het doen van de dagelijkse dingen.

De eerste periode van de bipolaire stoornis is meestal tussen de 15 en 25 jaar. Mannen zijn gemiddel 25; vrouwen 27 jaar. Een episode duurt gemiddeld 3 tot 6 maanden. Manieën zijn meestal korter dan depressies. Er zijn wel grote verschillen tussen de ene persoon en de andere. Waarschijnlijk voelen de meeste mensen zich de helft van het jaar normaal. Of iemand herstelt, hangt af van wat er gebeurd is. Vaak worden relaties beëindigd of is iemand blijvend arbeidsongeschikt.

De stoornis zelf gaat niet over, wel kunnen medicijnen en therapieën de verschijnselen verminderen, of een nieuwe periode helpen voorkomen. Ingrijpende levensgebeurtenissen (negatief maar ook positief) hebben vooral invloed op de eerste periode van manie of depressie dan op latere periodes, dus op het begin van de bipolaire stoornis. Alcohol- en drugsgebruik lokken verschijnselen uit of kunnen die versterken. Wie het op jeugdige leeftijd krijgt, heeft minder gunstige vooruitzichten.

Hoe vaak komt een bipolaire stoornis voor?

Van alle volwassen Nederlanders tot 65 jaar heeft 1-2% ooit in zijn leven de verschijnselen van een bipolaire stoornis gehad, en 0,5-1% heeft de stoornis in het afgelopen jaar gehad.

Wat kan je doen aan een bipolaire stoornis?

Bij de behandeling van de bipolaire stoornis tijdens een manische of depressieve periode is het belangrijk de verschijnselen zo snel mogelijk te verminderen. Dit kan door medicijnen en voldoende rust en structuur in te bouwen.Het is niet zo dat medicijnen of andere behandelingen de bipolaire stoornis genezen. De meeste mensen met een bipolaire stoornis gebruiken dan ook voor langere tijd medicijnen om hun stemming stabiel te houden en zo een nieuwe depressie of manie te voorkomen. Verder kan je d.m.v. Cognitieve Gedragstherapie leren om negatieve gedachten, die tijdens een depressie de boventoon voeren om te zetten in meer realistsiche gedachten. Met Chi Neng Qigong kan je leren wat rustiger te worden en meer in balans.

Bij Therapie-advies kan je gesprekken volgen over de bipolaire stoornis. De focus ligt op kernkwaliteiten, vaardigheden, ingrijpende gebeurtenissen en op de toekomst. Er is aandacht voor goede voeding, voldoende beweging, regelmatige ontspanning en een goede medische behandeling. Je wordt attent gemaakt op het volgen van bepaalde leefregels. Je wordt je bewust van eventuele hoogsensiviteit. Je wordt attent gemaakt op denkfouten, zwart-wit denken en doemdenken. Er wordt ook aandacht besteed aan de relaties die jij onderhoudt, met name de partner, die hier ook ook ernstig onder lijdt. Jij hebt bestaansrecht en bent waardevol; jij gaat beseffen dat je een bijzonder mens bent met kwaliteiten en vaardigheden. Uiteindelijk ga jij deze ziekte niet meer als een beperking zien.

Ervaringsdeskundigheid
De psychologe van therapie-advies is naast psychologe ook ervaringsdeskundige. Zij weet wat het inhoudt om deze ziekte te hebben. En welke strijd je moet leveren om goed te blijven functioneren in deze maatschappij. Ze begrijpt echt hoe je je voelt en heeft de capaciteiten, de kennis en de middelen om jou en je partner weer op weg te helpen.

Lees meer op Therapie-advies.nl!