Boosheid is een van de basisemoties die volgens de Amerikaanse psycholoog Paul Ekman universeel herkenbaar zijn aan de gezichtsuitdrukking van mensen. Boosheid is een sterk gevoel van ongenoegen.
Het vermogen om boos te worden, zit ingebouwd in de mens en geeft als het ware een verhoogde mate van energie om te kunnen vechten. Boosheid geeft een signaal dat er iets mis is of dat je voorzichtig moet zijn.
Het gaat om een normale, gezonde, menselijke emotie die je kunt gebruiken om op te komen voor je rechten. Alleen wanneer de woede met jou op de loop gaat en je het niet meer kunt beheersen, kan woede destructief worden.
Boosheid kan in intensiteit wisselen van lichte irritatie tot geweldige woede. Boosheid gaat gepaard met fysieke en biologische veranderingen: een versnelling van de hartslag, een verhoging van de bloeddruk maar ook van het adrenaline- en noradrenalinegehalte, zeg maar de energiehormonen.

Boosheid en agressie

Boosheid is niet hetzelfde als agressie. Agressie is gedrag wat iemand inzet om – bewust of onbewust – iets kapot te maken, een ander schade te berokkenen, en/of duidelijk te maken wat hij wel of niet wil. Het gedrag overschrijdt de grenzen van wat algemeen acceptabel is in dit soort situaties en roept gevoelens van angst, pijn, verdriet en/of boosheid bij de ander op. Agressie is iets dat kan voortkomen uit boosheid maar kan daarmee niet gelijkgesteld worden

Behandeling van boosheid:

Je kunt leren in een training hoe je je eigen boosheid kunt voelen aankomen in moeilijke situaties. Moeilijke situaties zijn bijvoorbeeld: uitgelachen worden of buitengesloten worden. Deze situaties roepen vaak woede op en hierdoor een impulsieve, maar onverstandige reactie. Je kunt leren hoe je je woede voelt aankomen en kunt leren beheersen. Tevens leer je na e denken over ‘handigere’ oplossingen. Deze oplossingen worden geoefend tijdens de training.
Ook NEI: Neuro-Emotionele Integratie kan helpen om je boosheid te verminderen.