Wat het meest opvalt bij iemand met Borderline zijn de extreme stemmingswisselingen. Hij of zij weet vaak niet wat hij of zij wil, verandert snel van mening en slaat telkens een andere weg in. Een borderliner kan zomaar een relatie, baan, opleiding of vriendschap verbreken, als daar geen reden voor lijkt te zijn. Dit kan voor anderen heel raar over komen.

Mensen met borderline hebben vaak een erg laag zelfbeeld en kunnen zichzelf soms haten om wie ze zijn. Ze zijn bang om alleen te zijn of verlaten te worden en voelen zich erg eenzaam, vaak ook in gezelschap. Angst voor afwijzing is vaak erg groot. Een borderliner voelt zich van binnen vaak erg leeg, hier merkt de buitenwereld verder meestal niets van.

Onderschat borderline niet. Het is niet zomaar iets voor de persoon die het heeft. Het hoeft alleen niet altijd even extreem te zijn. Er zijn veel verschillende vormen van borderline. De één extremer dan de ander. Borderline hebben hoeft ook niet per definitie negatief te zijn. Het leven is bijna nooit saai. Iemand met borderline kan voor anderen soms ook heel vrolijk en spontaan gezelschap zijn. De verschijnselen van borderline kunnen op verschillende gebieden tot uiting komen.

Behandeling borderline

Er is een speciale training voor mensen met borderline: Training en therapie bij Borderline Persoonlijkheidsstoornis. Hier kan je vaardigheden aanleren om zo goed mogelijk op problemen te kunnen reageren. Ook kan Dialectische gedragstherapie, Downing herapie je helpen.

Impulsiviteit

Iemand met borderline kan zomaar opeens een andere baan of opleiding gaan doen. Meestal wordt hier van te voren weinig tot niet over nagedacht en meestal is de borderliner het daarom ook al vrij snel weer zat. Dingen afmaken is moeilijk. Ook komen grote, dure en nutteloze aankopen vaak voor. Hierdoor ontstaan vaak grote schulden.

Wisselende relaties en vriendschappen

Iemand met borderline heeft vaak hoge verwachtingen van relaties met anderen. Iemand kan na 1 dag al een beste vriend(in) zijn. Als deze dan in de praktijk anders blijkt te zijn kan dit veel teleurstelling veroorzaken. Kleine meningsverschillen kunnen er dan toe leiden dat de relatie wordt verbroken. Omdat de teleurstelling voor de borderliner er namelijk is, gaat de persoon er van uit dat dat voor die vriend(in) ook geldt. Om te voorkomen dat hij/zij weg zal gaan en de borderliner in de steek zal laten, doet de borderliner het zelf maar vast. Dit voorkomt teleurgesteld worden. Deze relaties tasten echter wel het zelfvertrouwen van de borderliner aan.

Denken en voelen in uitersten

Iemand is voor een borderliner geweldig of helemaal verschrikkelijk. Ze zijn heel vrolijk of heel depressief, iets is leuk of verschrikkelijk. Er zit eigenlijk niets tussen. Alles is zwart of wit. Grijs zul je bijna niet terug zien.

Emotioneel gevoelig

Iemand met borderline heeft weinig controle over gevoelens. Gevoelens kunnen soms zomaar ontstaan en ook zomaar weer verdwijnen. Dit kan samenhangen met bepaalde gebeurtenissen. Deze kunnen gevoelens zowel positief als negatief beinvloeden.

Dissocieren

Het komt soms voor dat iemand het gevoel heeft even weg te zijn van de wereld. Te zweven tussen hemel en aarde. Hier kan de borderliner zelf soms moeilijk uit komen en het kan een paar minuten tot soms een dag aanhouden. Dingen die in die tijd zijn gebeurd kan de borderliner zich vaak moeilijk herinneren. Dit is voor de borderliner een heel enge ervaring, keer op keer weer.

Verwardheid

Iemand met borderline kan tijdelijk verward of achterdochtig zijn. Gedachten kloppen niet met de werkelijkheid. Meestal zijn deze perioden van korte duur.

Zelfbeschadigend gedrag

Bepaalde gevoelens bij iemand met borderline, bijvoorbeeld leegte, gekwetstheid, boosheid of teleurstelling, kunnen zo heftig zijn dat dit alleen verminderd kan worden door zichzelf te beschadigen. Dit kan zijn door snijden in armen, benen, buik, maar kan ook door branden, krassen, met het hoofd tegen een muur slaan, bijten, knijpen, enz. Het beschadigen doet meestal geen pijn, het voelt meer als een opluchting en de pijn die komt meestal pas later, evenals schaamte en schuldgevoel. Vaak ontstaan er littekens en gezondheidsproblemen. Veel borderliners beschadigen zichzelf, echter lang niet allemaal.

Zelfdoding

Mensen met borderline zien het leven door de vele tegenslagen vaak niet meer zitten. Ze voelen zich erg onbegrepen en ongelukkig en denken daar door een zelfmoordpoging vanaf te zijn. Zelfdoding is vaak moeilijk bespreekbaar, maar het is wel belangrijk dat hier over gesproken word. Het kan namelijk voorkomen dat de borderliner een poging tot zelfdoding doet. 1 op de 10 borderliners sterft vroegtijdig door zelfdoding.

Veel tekst komt van: belevenissenborderline.nl