Burnout betekent zoiets als afgebrand, uitgeblust en emotioneel uitgeput zijn. Burnout is een toestand van emotionele en lichamelijke uitputting, doordat lichamelijke en geestelijke signalen té lang zijn genegeerd. Verondersteld wordt dat een burnout kan ontstaan na een teveel aan stress op het werk of langdurige psychische belasting. 

De oorzaken van een Burnout

Burnout ontstaat meestal in de werksituatie of in de privésituatie door een opeenstapeling van stress en frustraties over een langere tijd; meestal jaren. Werkgerelateerd is het met name een risico voor idealistisch ingestelde werknemers, aangezien de confrontatie met de werkelijkheid juist voor deze mensen vaak nogal tegenvalt. De persoonlijkheid van een mens speelt hierin ook een rol. Deze verschijnselen blijven bestaan, als de oorzaak van de burnout niet wordt weggenomen.

Burnout en depressie

Mensen met een burnout hebben veel klachten die lijken op depressie. Bij beide komen gevoelens van somberheid en lusteloosheid voor en last van schuldgevoelens. Ze zouden alleen min of meer dezelfde symptomen hebben, maar (vaak) een andere oorzaak hebben en zouden dientengevolge ook anders behandeld dienen te worden. Het is daarom van belang om een duidelijke diagnose te stellen en het niet te verwarren met andere aandoeningen die gelijke kenmerken vertonen.

Burnout positief

Een burnout hoeft niet per se negatief te zijn. In de praktijk blijkt een burnout vaak gevolgd te worden door een carrièreomslag; voor veel ex-cliënten blijkt hun burnout reden te zijn te reflecteren op hetgeen ze écht willen. Vaak is dat iets anders dan de baan die ze voorheen hadden.

Behandeling van een burnout

Rust alleen is niet voldoende om weer in balans te komen en te herstellen. In deze situatie is persoonlijke aandacht én training nodig om beter te worden. Burnout wordt tegenwoordig succesvol behandeld door middel van kortdurende (12-15 wekelijkse sessies) therapie. Tijdens die Cognitieve Gedragstherapie wordt nagegaan welke factoren hebben bijgedragen aan het ontstaan van een burnout; bijvoorbeeld het hebben van zogenaamde disfunctionele gedachten (“als ik niet hard werk vindt niemand me aardig) wordt aangepakt.
Daarnaast worden risicofactoren op het werk geïnventariseerd (bijvoorbeeld te hard moeten werken) en, waar mogelijk, aangepakt.
Bovendien wordt ernaar gestreefd om de cliënt zo snel mogelijk weer aan het werk te laten gaan, liefst al tijdens het behandelingsproces. Behandeling door de cliënt een aantal maanden thuis te laten zitten om weer bij te komen blijkt in de praktijk uitermate ineffectief en leidde vaak tot volledige arbeidsongeschiktheid.
Ook Biofotonica, Aqua-Wellness, Autogene Training, Ademtherapie, CSR®:  Chronische Stress Reversal®, Neurofeedback, Danstherapie, Healing Touch,  kunnen je helpen om van je burnout af te komen.