WelkeTherapie.nl

past bij jou…..

coaching

Relatietherapie en Hechtingcoaching

Samen Verbonden Samen Verbonden is gespecialiseerd in hechtingsproblemen en relatietherapie gebaseerd op Emotionally Focused Therapy (EFT). Hieronder ga ik dieper in op deze 3 onderwerpen. Hechting Hechting is een proces van interactie tussen een kind en een of meer van zijn opvoeders, doorgaans de ouders, dat leidt tot een duurzame affectieve relatie. Er zijn gevallen [...]

Bipolaire Coaching

Bij Therapie-advies kan je gesprekken volgen over de bipolaire stoornis. De focus ligt op kernkwaliteiten, vaardigheden, ingrijpende gebeurtenissen en op de toekomst. Er is aandacht voor goede voeding, voldoende beweging, regelmatige ontspanning en een goede medische behandeling. Je wordt attent gemaakt op het volgen van bepaalde leefregels. Je wordt je bewust van eventuele hoogsensiviteit. Je [...]

Creatieve Loopbaanontwikkeling

Doel Individuele Creatieve Loopbaanontwikkeling heeft als doel het zelfinzicht te vergroten. Met name om in kaart te brengen waar iemand enthousiast van wordt en wat hem of haar energie geeft. Tijdsbesteding waarvoor je een diepere motivatie voelt, geeft op de lange duur meer voldoening, dan tijdsbesteding waarvoor dat niet geldt. Methoden  Er wordt gewerkt met [...]

Loopbaancoaching

Wat is Loopbaancoaching? Loopbaancoaching is een werk of loopbaan gerelateerde persoonlijke begeleiding die je inzicht biedt in je competenties, affiniteiten en de daarbij aansluitende loopbaanmogelijkheden. Het doel van loopbaancoaching is het adviseren en ondersteunen bij het vinden van een functie die bij je past en je voldoening schenkt. Doelen Aan het begin van het coachingstraject [...]

Loopbaancoaching

Loopbaancoaching is een werk of loopbaan gerelateerde persoonlijke begeleiding die je inzicht biedt in je competenties, affiniteiten en de daarbij aansluitende loopbaanmogelijkheden. Het doel van loopbaancoaching is het adviseren en ondersteunen bij het vinden van een functie die bij je past en je voldoening schenkt. Doelen Aan het begin van het coachingstraject worden de doelen [...]

Creatieve Loopbaanontwikkeling

Individuele Creatieve Loopbaanontwikkeling heeft als doel het zelfinzicht te vergroten. Met name om in kaart te brengen waar iemand enthousiast van wordt en wat hem of haar energie geeft. Tijdsbesteding waarvoor je een diepere motivatie voelt, geeft op de lange duur meer voldoening, dan tijdsbesteding waarvoor dat niet geldt. Creatieve aanpak Er wordt gewerkt met [...]

De twaalf Kern Dynamieken

We kunnen ons allemaal wel een voorval herinneren uit onze jeugd. Je deed iets met vol enthousiasme en in de overtuiging iets geweldig goeds te doen. In plaats van een beloning kreeg je enorm op je kop. Je ouders waren boos en je kreeg straf. Je ouders waren het voorval weer meteen vergeten, maar jij [...]

DiSC persoonlijkheidsprofiel

In de jaren dertig van de vorige eeuw ontwikkelde de Amerikaanse psycholoog William Marston het DiSC model. DiSC wordt omschreven als de universele taal van gedrag en emoties. Het is een taal over hoe wij ons gedragen. Marston stelde dat wij op vier specifieke wijzen op de buitenwereld reageren: extravert, introvert, taakgericht en relatiegericht. De [...]