WelkeTherapie.nl

past bij jou…..

Angsten

Specifieke Fobieën

Bij veel fobieën en angststoornissen ontstaan bij een persoon overdreven of onredelijke angsten en spanningen die een groot deel van het leven beheersen. Bij een specifieke fobie (vroeger ook wel enkelvoudige fobie genoemd) beperkt de angst zich echter tot specifieke situaties, objecten of zelfs mensen (bijvoorbeeld hoogten, onweer, spinnen). Behandeling specifieke fobieën: De behandeling bestaat [...]

Posttraumatische stressstoornis

De posttraumatische stress-stoornis ontstaat doordat je iets meegemaakt hebt waarbij jezelf of mensen in je omgeving een zeer ingrijpende, vaak levensbedreigende gebeurtenis hebben doorstaan. Meestal een gebeurtenis waarvan dan gezegd wordt, dat die te moeilijk is om in één keer te kunnen verwerken. Deze situaties zijn voor de persoon traumatisch. Als je zo’n gebeurtenis heeft [...]

Dwangstoornissen

Dwangstoornis is een angststoornis, die gepaard gaat met allerhande gedrag wat telkens weer herhaald moet worden. In vaktermen wordt een dwangstoornis aangeduid als een obsessief compulsieve stoornis. Dit geeft aan, dat er twee elementen zijn, die van belang zijn bij een dwangstoornis. In de eerste plaats zijn er obsessies: dit zijn gedachten die iemand niet [...]

Gegeneraliseerde angststoornis

Dit is een psychische aandoening aandoening waarbij de patiënt lijdt aan langdurige buitensporige angstgevoelens en zorgen die moeilijk onder controle te krijgen zijn. Kenmerken voor de gegeneraliseerde angststoornis: A. Overmatige angst en zorgen (bange voorgevoelens) die voorkomen op de meeste dagen in een periode van zes maanden over een aantal gebeurtenissen of activiteiten (bijvoorbeeld prestaties [...]

Acute stressstoornis

De stoornis kan optreden als iemand is blootgesteld aan een ernstige traumatische ervaring (shock). De reacties op dit trauma zijn sterke gevoelens van angst, afschuw, machteloosheid en hulpeloosheid. Wie aan de acute stress-stoornis lijdt, heeft meestal een verdoofd gevoel, ontwikkelt problemen met geheugen, slaap en concentratie, is prikkelbaar, schrikachtig of angstig en ervaart het trauma [...]

Agorafobie

Agora betekent markt en fobos betekent angst of vrees. In het Nederlands wordt ook wel de naam pleinvrees gebruikt wanneer men doelt op angst voor open ruimten. Algemeen gesteld is agorafobie de angst om een vertrouwde en veilige omgeving te verlaten. Dit kan de vorm aannemen van angst voor open ruimten, situaties waarin veel mensen [...]

Paniekstoornis

Paniekstoornis (met of zonder agorafobie = pleinvrees): Het belangrijkste kenmerk van de stoornis is het regelmatig optreden van paniekaanvallen. Paniekaanvallen Paniekaanvallen: Van een paniekaanval spreken we als iemand een redelijk korte periode doormaakt van intense angst, waarbij sprake is van hartkloppingen, transpireren, trillen of beven, gevoel van ademnood of te stikken, pijn op de borst, [...]

Angst

Angst is een  emotie, die bij het normale leven hoort. Angst houdt de mens alert en kondigt mogelijk onheil aan. In dat geval wordt angst ook wel vrees genoemd. Iedereen is regelmatig bezorgd, angstig of vreesachtig. Angst kan tot bezorgdheid, nervositeit en slapeloosheid leiden, maar ook tot ernstige paniekreacties. Soorten angst: Angst is onder te [...]