WelkeTherapie.nl

past bij jou…..

therapieën

Emotionally Focussed Therapy (EFT)

Emotionally Focussed Therapy (EFT) is een Amerikaanse methode van Dr. Sue Johnson. Deze vorm van relatietherapie heeft als uitgangspunt dat de liefde, veiligheid en emoties centraal staan. EFT richt zich op de essentie van jullie relatie. En die essentie blijkt bijna altijd: verbonden willen zijn met je partner, betrokken willen zijn bij elkaar. Ruzie is [...]

Zijnsoriëntatie

Ieder mens heeft levendige en stralende kwaliteiten in zich, die vaak verborgen zijn achter zorgen, verdriet, spanningen of pijn. Maar al te vaak is het contact met deze kwaliteiten verloren gegaan door aanpassingspatronen, die je tijdens het opgroeien hebt geleerd. Ook het feit dat je niet hebt geleerd met problemen of pijnlijke situaties om te [...]

Zelfkonfrontatiemethode (ZKM)

Met de ZKM onderzoek je grondig en systematisch wie je in diepste wezen bent. Je maakt als het ware een ontdekkingsreis door je eigen leven. Gevoelens en gebeurtenissen die los van elkaar lijken te staan, blijken een grote samenhang te hebben. En de samenhang van deze ervaringen laat patronen en thema’s zien die telkens terugkeren [...]

Omgaan met verdriet en verlies

Ieder mens krijgt in zijn of haar bestaan te maken met een of andere vorm van verlies. Het overlijden van een dierbare kan veel verdriet veroorzaken, maar ook andere ingrijpende gebeurtenissen, die elementen van verlies in zich dragen, kunnen er de oorzaak van zijn dat mensen innerlijk in de knoop komen. Denk maar eens aan [...]

Voice dialogue

Als kind ben je kwetsbaar. Om te overleven en te functioneren in de maatschappij leer je je aanpassen aan de omstandigheden, waarin je terecht bent gekomen. Je leert allereerst hoe je je moet gedragen om te krijgen wat je nodig hebt. Je leert hoe je aandacht en genegenheid kunt krijgen en hoe je klappen kunt [...]

Het Tera-Maiä-healing systeem

Tera-Maiä Reiki en Seichem behoren tot het Tera-Maiä-healing systeem van Kathleen Milner. Binnen dit systeem wordt gewerkt met energie vanuit de vier elementen: aarde (Reiki), water (Sophi-El), vuur (Sakara) en lucht (Angeliclight). Tera-Mai™ Reiki / – Seichem zijn natuurlijke methoden van genezen waarbij met verschillende healing-technieken wordt gewerkt. Door een healing komt het genezingsproces op [...]

The Journey,De Helende Reis

The Journey, ook wel De Helende Reis Dit is een methode voor heling en bewustwording ontwikkeld door Brandon Bays. De Journey is een inspirerende en effectieve manier om in contact te komen met je levensbron en vanuit dit nieuwe perspectief innerlijke blokkades op celniveau op te ruimen. De Journey is een complementaire methode, die uit [...]

Therapeutic touch (TT)

Het is een vorm van complementaire zorg waarbij de zorgverlener het energieveld van de patiënt meer in evenwicht wil brengen. Hij doet dit door met zijn handen, volgens een vaste methode, het energieveld te harmoniseren. Bij TT wordt er dus vanuit gegaan dat de mens ook uit energie bestaat en dat de balans in die [...]

De Tibetaanse geneeskunde

De Tibetaanse geneeskunde is wellicht het beste medische systeem dat er bestaat. De Tibetaanse artsen kunnen tot de beste artsen van de wereld gerekend worden. Hoewel de Chinezen Tibet hebben ingenomen, is het medische systeem van Tibet gelukkig als authentiek medisch systeem behouden gebleven. Mede door de opleiding tot Tibetaanse arts van het bezette Tibet [...]

Trance Coaching

Trance Coaching is een combinatie van elementen uit de hypnose, aangevuld met NLP en andere Coaching technieken. Veel mensen hebben negatief bekrachtigende geloofsovertuigingen die ziekmakend zijn. Met behulp van Trance Coaching kun je bij jezelf sneller veranderingen realiseren en dieper tot de kern komen. Komen bij wie je echt bent. Het bewuste deel van jouw [...]