WelkeTherapie.nl

past bij jou…..

gesprekstherapie

Emotionally Focussed Therapy (EFT)

Emotionally Focussed Therapy (EFT) is een Amerikaanse methode van Dr. Sue Johnson. Deze vorm van relatietherapie heeft als uitgangspunt dat de liefde, veiligheid en emoties centraal staan. EFT richt zich op de essentie van jullie relatie. En die essentie blijkt bijna altijd: verbonden willen zijn met je partner, betrokken willen zijn bij elkaar. Ruzie is [...]

Hypnotherapie

Hypnotherapie is het inzetten van hypnose als middel tegen psychische en lichamelijke klachten, maar ook voor sportprestatieverbetering. Hypnotherapie is een van de oudste vormen van psychotherapie en niets meer of minder dan een concentratievorm. Je kent het wel dat je zo opgaat in een boek of film dat je iemand niet hoort binnen komen. Of [...]

Coping

Coping speelt een belangrijke rol in het stress en burnoutproces en heeft ook een belangrijke functie bij terugvalpreventie. Een goed inzicht in het begrip coping en copinggedrag, is een belangrijk handvat om met ernstige problemen, zoals bij overmatige stress, beter om te kunnen gaan. Coping is het best uit te leggen als ‘de manier waarop [...]

Contextuele therapie

Belangrijke begrippen in de contextuele hulpverlening zijn: loyaliteit en gerechtigheid. Met loyaliteit wordt bedoeld de onverbrekelijke band tussen ouders en kinderen. Per definitie zijn vader, moeder en kind met elkaar verbonden. Er is een bloedband die je nooit ongedaan kunt maken. In het begin is een baby totaal afhankelijk van de zorg van zijn of [...]

Relatietherapie

Schommelingen in een relatie zijn heel normaal. Soms ben je tevreden met je relatie. Je hebt samen een band opgebouwd en dat voelt heel vertrouwd. Maar soms erger je enorm aan die ander en voel je je alleen en onbegrepen. Maar wat als je je blijft irriteren aan je partner en er steeds vaker ruzies [...]

Acceptance and Commitment Therapy ACT

Doel van de Acceptance and Commitment Therapy Het doel van Acceptance and Commitment Therapy is dat je beter in contact kunt komen met het hier en nu. Dat je ervaart dat je je bewust bent van de huidige situatie en dit met alle gevolgen aanvaardt. En dat je voldoende afstand kunt nemen van de inhoud [...]

Cliëntgerichte Psychotherapie

Doel van de Cliëntgerichte Psychotherapie Het doel van Cliëntgerichte Psychotherapie is toenemende zelfaanvaarding. Dit betekent dat je jezelf accepteert zoals je bent. Daardoor zul je beter in staat zijn te doen wat bij je past. Door je beperkingen onder ogen te zien en meer gebruik te maken van jouw mogelijkheden zul je er beter in slagen [...]

Counseling

Doel van Counseling Het doel van Counseling is door je met gesprekken te helpen om je gedachten, gevoelens, signalen van je lichaam en gedrag te onderzoeken. Hierdoor ontwikkel je inzicht en vaardigheden. Zodat je weer vanuit balans invulling aan je leven kunt geven. Hierbij wordt uitgegaan van je eigen kracht en mogelijkheden. Hoe werkt Counseling? [...]