WelkeTherapie.nl

past bij jou…..

Psychotherapieën

Schematherapie

Schematherapie Schematherapie is een Integratieve Cognitieve Gedragstherapie ontwikkeld door Jeffrey Young en zijn collega’s. Schematherapie is een effectieve, relatief nieuwe vorm van behandeling voor mensen die kampen met terugkerende somberheids- of angstklachten en/of problemen met zichzelf ervaren. In de behandeling staat het inzicht verwerven in eigen patronen ofwel valkuilen en beter leren hanteren van deze [...]

Rationeel-Emotieve Therapie (RET)

RET is een cognitieve gedragstherapie: het richt zich op het veranderen van het denken en het handelen. Waardoor het mogelijk wordt om psychisch beter te functioneren. Emotief betekent dat daardoor ook onze emoties veranderen en wel van ongezonde, niet productieve naar gezonde productieve emoties. RET is ontworpen door de Amerikaanse psycholoog Albert Ellis. Een belangrijk [...]

Psychoanalyse

Psychoanalyse berust op de waarneming, dat veel patronen in ons gevoel en ons gedrag onbewust verlopen. Iemand voelt zich bijvoorbeeld ongelukkig of angstig, maar begrijpt niet waardoor. Of iemand probeert zich te binden aan een partner, maar dat lukt niet, hoe graag hij het ook wil. Juist omdat het om onbewuste patronen gaat, kunnen mensen [...]

Oplossingsgerichte Therapie

Oplossingsgerichte therapie onderscheidt zich in werkwijze sterk van andere vormen van therapie. De meeste andere therapieën richten zich allereerst op probleemanalyse: het omschrijven van problemen en onderzoeken van de oorzaken van die problemen. Die oorzaken worden onder andere gezocht in het verleden, de omgeving of de gedachten- en gedragspatronen van de cliënt. Oplossingsgerichte therapie ziet [...]

Korte Dynamische Psychotherapie (KDP)

Deze vorm van psychotherapie is ontwikkeld door Prof. Dr. H. Davanloo en is theoretisch gebaseerd op de psychoanalyse. Intimiteitsproblemen KDP is vooral geschikt voor mensen, die zich met verschillende soorten klachten (b.v. fobische klachten, dwang, eetstoornissen, somberheid etc.) kunnen aanmelden, maar die daaraan onderliggend z.g. “autonomie en intimiteitsproblemen” hebben. Intimiteit D.w.z. voor mensen, die op [...]

Kinder- of jeugdpsychotherapie

Kinder- of jeugdpsychotherapie is een vorm van hulp die bedoeld is om een kind of jongere met psychische klachten of gedragsproblemen te helpen. Psychotherapie Soms ervaren kinderen de problemen zelf niet als zodanig, maar lijdt de omgeving onder hun gedrag. Psychotherapie kan nodig zijn wanneer andere vormen van begeleiding, bijvoorbeeld door school of maatschappelijk werk, [...]

Interpersoonlijke Psychotherapie (IPT)

Interpersoonlijke Psychotherapie gaat uit van de veronderstelling dat mensen andere mensen nodig hebben om zich goed te voelen.  Ontstaan depressie Depressie kan ontstaan als de relaties met belangrijke anderen ernstig verstoord wordt. Het is niet bekend wat dé oorzaak is van een depressie; er zijn meerdere oorzaken. De actuele oorzaken van de depressie hebben altijd te [...]

Integratieve Psychotherapie

Deze vorm van psychotherapie maakt gebruik van diverse technieken en interventies uit de diverse therapierichtingen. Het is een diepgaande en actieve therapie die je helpt bij het bewust worden, begrijpen en loslaten van oude, belastende patronen en gevoelens. Kenmerkend voor deze therapie is dat je problemen daadwerkelijk bij de wortel leert aanpakken. Het is een [...]

Groepstherapie

Groepstherapie is therapie in groepsverband. Een beperkt aantal deelnemers, vaak acht tot tien, vormt samen met een groepstherapeut een therapiegroep die regelmatig bij elkaar komt. Meestal is er één keer per week een bijeenkomst, die anderhalf tot twee uur duurt. Hoe gaat Groepstherapie? Tijdens de zitting bespreken de groepsleden belangrijke onderwerpen met elkaar onder begeleiding [...]

Gezinstherapie

Gezinstherapie is een specifieke vormen van psychotherapie. Kenmerkend is dat gezinsleden meestal samen in psychotherapie zijn. In de therapie staan de problemen van een of meerdere betrokkenen centraal. Systeemtherapie Tegenwoordig wordt gezinstherapie ook wel systeemtherapie genoemd en heet de therapeut systeemtherapeut. De term systeem duidt op het sociale systeem waar mensen deel van uitmaken. Hiermee [...]