WelkeTherapie.nl

past bij jou…..

training

Chi Neng Qigong

Chi Neng Qigong is een Chinese bewegingsleer. Doel van Chi Neng Qigong Chi Neng Qigong werkt preventief of helend bij ziekten en versterkt de vitaliteit, concentratie en het uithoudingsvermogen. De rustige, ritmische bewegingen van de oefeningen maken je hele lichaam sterk en soepel, kalmeren je emoties en maken je hoofd leeg, waardoor vanzelf innerlijke kracht en [...]

Autogene Training

Doel van Autogene Training Doel van de Autogene Training is algehele ontspanning, Hoe werkt Autogene Training? In de Autogene Training brengen we onszelf door geconcentreerde oefeningen tot ontspanning, waarbij we de kracht van het voorstellingsvermogen gebruiken. Dit zal resulteren in een daadwerkelijk gevoel van ontspanning. Autogene Training maakt gebruik van adembeheersing. Tijdens een serie lessen [...]

Best Year Yet®

Doel van Best Year Yet® Dit is een jaartraject, waarin de volgende vragen worden beantwoord: • Wat als het komende jaar jouw beste jaar tot nu toe zou zijn? • Hoe zou dat voelen en wat zou je dan allemaal bereikt hebben? • Wat voor invloed zou het hebben op je gezondheid en de tijd [...]

Brain Gym®

Doel van Brain Gym® Het is een methode die beide hersenhelften activeert beter samen te werken. Hoe werkt Brain Gym®? Met behulp van Brain Gym kan worden bepaald waar de blokkades liggen en vervolgens worden deze met behulp van schrijfoefeningen of d.m.v. kruislopen gecorrigeerd. Hierdoor wordt de samenwerking tussen de hersenhelften geoptimaliseerd. Door een combinatie [...]

Training bij Borderline Persoonlijkheidsstoornis

Doel van Training bij Borderline Persoonlijkheidsstoornis Het doel van de vaardigheidstraining is het aanleren en hanteren van vaardigheden om zo goed mogelijk op problemen te kunnen reageren. Hoe werkt Training bij Borderline Persoonlijkheidsstoornis? De training bestaat uit twee series van 19 bijeenkomsten die wekelijks plaatsvinden. De tweede serie is een herhaling van de eerste. Er wordt [...]

NLP

Doel van NLP Het doel van Neuro Linguïstisch Programmeren is technieken aanleren om de communicatie tussen mensen te verbeteren en het bereiken van je gestelde doelstellingen. Hoe werkt NLP? NLP, als veranderingsmodel, leert ons aan de slag te gaan met onze vijf zintuigen, onze gedachten en gevoelens. En levert de gereedschappen, die de volgorde en [...]