Chiropractie is een wereldwijd bekende vorm van geneeskunde, waarin het bewegingsapparaat (wervelkolom, gewrichten, armen, benen en spieren) en het zenuwstelsel centraal staan. Chiropractie is een natuurlijke geneeswijze, die ontstaan is in 1895 en nu bekendheid geniet over de gehele wereld. Het woord chiropractie is afgeleid van het Griekse woord “cheiros”: hand en “pratto”: beoefenen. Het betekent dus: “Met de hand beoefenen.

Doel van Chiropractie

De chiropractie heeft als doel de normale belasting van de gewrichten te herstellen.

Hoe werkt Chiropractie?

Als een patiënt voor het eerst de chiropractor bezoekt, gaat hij of zij globaal als volgt te werk.
1. De behandeling begint met een vraaggesprek naar uw gezondheidstoestand, leefgewoonten en klachten.
2. De chiropractor gaat vervolgens verder met een lichamelijk onderzoek waarin hij of zij neurologische, orthopedische en chiropractische onderzoeksmethoden toepast.
3. Aan de hand van deze onderzoeken kijkt de chiropractor of uw klacht chiropractisch behandeld kan worden en bespreekt hij of zij de mogelijkheden met u. Eventueel wordt u doorverwezen naar een specialist of huisarts.
4. Dan kan de behandeling van start gaan. De chiropractor maakt hierbij gebruik van meerdere behandeltechnieken. Hij of zij gebruikt hoofdzakelijk nauwkeurig gedoseerde druktechnieken op de wervelkolom, schedel of elders. Naast het toepassen van druktechnieken is het mogelijk dat u oefeningen krijgt voorgeschreven of advies over een goede houding of voeding meekrijgt.

Voor welke klachten is Chiropractie geschikt?

De meeste klachten die een chiropractor behandelt betreffen rugklachten,die sterk kunnen verminderen met een chiropractische behandeling.

Ook vrouwen met lage rugpijn tijdens de zwangerschap kunnen baat hebben bij chiropractische begeleiding.

De basis van Chiropractie

Chiropractie gaat uit van het vermogen van het lichaam zichzelf te genezen, vooropgesteld dat het zenuwstelsel optimaal functioneert. De grondlegger van de chiropractie is de Amerikaan Daniel David Palme. Zijn theorie is gebaseerd op die van Hippocrates, dat de oorzaak van ziekten in de wervelkolom gezocht kan worden.

De wervelkolom beschermt het ruggemerg, dat samen met de hersenen het centraal zenuwstelsel vormt. Indien zich in de wervelkolom funktiestoornissen voor doen, dan ontstaat er, zo stelde Palmer, ook storingen in de doorstroming van de zenuwimpulsen door het ruggemerg en de daaruit aftakkende zenuwen.

Door deze funktiestoornissen in de wervelkolom op te heffen, kunnen zenuwimpulsen onbelemmerd hun doel bereiken, waardoor organen en weefsels goed kunnen functioneren. Het centrale zenuwstelsel bevindt zich in de schedel (de hersenen) en de wervelkolom (het ruggenmerg). Vanuit het ruggenmerg vertakken zenuwen zich naar onder andere armen, benen en alle inwendige organen.

Op deze manier worden de hersenen met de rest van het lichaam verbonden. Treedt er een stoornis op in de schedel, wervelkolom of ledematen, dan kan dit leiden tot functiestoornissen in het zenuwstelsel. Vergelijk het met een telefooncentrale: als de verbindingen niet goed werken ontstaan er storingen en komt de boodschap niet goed door. Als een zenuw afgekneld wordt, gebeurt hetzelfde en komt de boodschap niet goed aan bij de betreffende cellen.

Kenmerken van Chiropractie

In tegenstelling tot andere vormen van geneeskunde, neemt de chiropractie de wervelkolom en het zenuwstelsel als uitgangspunt voor genezing. De chiropractor zal het zenuwstelsel reflexmatig proberen te beïnvloeden door onder andere manuele behandeltechnieken. Bij de behandeling maakt de chiropractor geen gebruik van medicijnen, injecties of operatieve ingrepen

Wat kost Chiropractie?

Chiropractie valt onder de alternatieve therapieën. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van de tarieven die de therapeut hanteert. Meestal zijn de therapeuten lid van een beroepsvereniging, die vaak (gedeeltelijk) vergoed wordt door je aanvullende verzekering.