CSR® staat voor Chronische Stress Reversal®, een door Sonja van Zweden sinds 1985 ontwikkelde behandelmethode voor stressgerelateerde klachten, die het gevolg zijn van een lange periode van overbelasting of roofbouw. Roofbouw ontstaat door een structurele verstoring van het evenwicht tussen belasting en herstel. Beginnend met allerlei vage klachten, is een scala van lichamelijke en psychische klachten in toenemende ernst het gevolg, met totale uitputting als eindstation.

Doel van Chronische Stress Reversal®

Aanpakken van de burn-out op 3 niveaus: lichamelijk, gedragsmatig en mentaal. En leren te ontspannen.

Hoe werkt Chronische Stress Reversal®?

De behandeling volgens de CSR® methode kenmerkt zich door een systematische en stapsgewijze aanpak op drie niveaus: lichamelijk, gedragsmatig en mentaal. Deze methode start met crisisinterventie waarbij de belasting tijdelijk geminimaliseerd wordt en anders gestructureerd.

Vervolgens proberen therapeut en cliënt samen het vermogen tot ontspannen te vergroten. Bijvoorbeeld via gespecialiseerde fysiotherapeuten of door gedoseerd aan  lichaamsbewe-ging te doen. Juist door fysieke inspanningen worden stresshormonen vrijgemaakte suikers verbruikt en worden vrijkomende afvalstoffen afgevoerd.Wat betreft de mentale kant van stress is het superviserende aandachtssysteem (SAS) van belang.

Dit stelt ons in staat om ons van meerdere gegevens tegelijk bewust te zijn, te vergelijken en betekenis te geven. Dat is vooral belangrijk bij activiteiten als organiseren, plannen, ordenen, overzicht houden, prioriteiten stellen, kiezen en beslissen. Vooral het werkgeheugen is daarbij van belang. Dat helpt ons om bij complexe zaken onderdelen te onthouden. De CSR® methode kent een resultaatgerichte manier van werken, gericht op oplossingen in het hier en nu. De therapeut of coach heeft een actieve en activerende aanpak.

Voor welke klachten is Chronische Stress Reversal® geschikt?

Voor mensen met een toenemende verslechtering van het functioneren op cognitief gebied (bijv. concentratie en geheugenproblemen), op emotioneel gebied (bijv. prikkelbaarheid en snel in tranen uitbarsten) en op lichamelijk gebied (bijv. snel moe, slecht slapen, maag/darmproblemen, gespannen spieren). Ook ontstaan er gedragsproblemen (bijv. roken en drinken, ruzie maken, terugtrekken) en neemt de belastbaarheid steeds verder af, tot het punt waarop men nergens meer energie voor heeft en nergens meer zin in heeft. 

De basis van Chronische Stress Reversal®

CSR is een door Sonja van Zweden sinds 1985 ontwikkelde behandelmethode voor stressgerelateerde klachten, die het gevolg zijn van een lange periode van overbelasting of roofbouw. Veel processen in ons lichaam, en daarmee ook ons functioneren, worden gestuurd door nauwelijks door de wil beïnvloedbare systemen, zoals het autonome zenuwstelsel en het hormoonsysteem.

Deze systemen spelen een belangrijke rol bij stress en grote inspanningen, waarbij ons lichaam in een alarmtoestand verkeert. Indien die alarmtoestand (de stressfysiologie) ten gevolge van chronische stress aanhoudt, raken het autonome zenuwstelsel en het hormoonsysteem op de lange duur ontregeld, wat weer leidt tot de genoemde klachten en functioneringsproblemen.

Hierdoor ontstaat een chronische overproductie van stresshormonen. Bij CSS en vergelijkbare beelden als burnout is er dus sprake van een lichamelijke ontregeling, die zowel fysieke als psychische klachten veroorzaakt. Deze ontregeling houdt zich na verloop van tijd zelf in stand, waardoor “”een paar weekjes rust nemen”" niet tot verbetering leidt en in veel gevallen zelfs een verslechtering te zien geeft.

Kenmerken van Chronische Stress Reversal®

In de visie van het CSR® Centrum wordt er geen onderscheid gemaakt op grond van de oorzaken van de overbelasting. Veelal is er sprake van een combinatie van factoren, die zowel in de werksituatie als in de privésfeer kunnen liggen. Het CSR® Centrum beperk t de omschrijving van CSS dus niet tot klachten die veroorzaakt worden door werkstress, zoals bij sommige definities van burnout het geval is.

Evenmin ondersteunt het CSR® Centrum de stelling dat overspannenheid en burnout uitsluitend “tussen de oren zit”. Het CSS model en de CSR® methode hebben een medisch-psychologisch fundament en zijn gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek van diverse disciplines.

Wat kost Chronische Stress Reversal®?

Als je niet kunt werken omdat je ernstige en chronische stressklachten heeft, kom je misschien in aanmerking voor CSR-coaching die door UWV wordt bekostigd.