Doel van de Cliëntgerichte Psychotherapie

Het doel van Cliëntgerichte Psychotherapie is toenemende zelfaanvaarding. Dit betekent dat je jezelf accepteert zoals je bent. Daardoor zul je beter in staat zijn te doen wat bij je past. Door je beperkingen onder ogen te zien en meer gebruik te maken van jouw mogelijkheden zul je er beter in slagen om met moeilijke situaties in jouw leven om te gaan. Het van binnenuit ervaren van uw gedachten en gevoelens is een eerste stap op weg naar acceptatie.

Hoe werkt Cliëntgerichte Psychotherapie?

Een cliëntgerichte psychotherapeut nodigt je uit te ervaren wat er in je omgaat. Daarbij komen emoties los, zoals kwaadheid, verdriet of blijdschap. In de therapie kun je deze gevoelens gaan verwerken en aanvaarden. De psychotherapeut ondersteunt je daarbij. Hoe de therapie er precies uit zal zien is niet te voorspellen. Bij de een zal het praten tijdens de therapie voorop staan, bij een ander kunnen oefeningen een belangrijke rol spelen.

Voor welke klachten is Cliëntgerichte Psychotherapie geschikt?

Mensen met uiteenlopende problemen kunnen baat hebben bij cliëntgerichte psychotherapie. Deze therapie is geschikt als je bijvoorbeeld het gevoel hebt vast te zitten, in een kringetje rond te draaien. Als je emotioneel en sociaal bent vastgelopenen, weinig contact met je gevoelsleven hebt en door onderzoek een verandering tot stand willt brengen naar hoe je met jezelf en anderen om kan gaan.

De basis van Cliëntgerichte Psychotherapie

Een belangrijk uitgangspunt van cliëntgerichte psychotherapie is dat ieder mens ernaar streeft die persoon te zijn die hij werkelijk is en datgene te doen, wat hij werkelijk wil. Als iemand zich daarin om de een of andere reden belemmerd voelt, kunnen psychische problemen ontstaan. het kan zijn dat het gevoel hebt dat je ver verwijderd bent van jezelf. Het oplossen van problemen gaat beter wanneer iemand in contact is met zichzelf. Cliëntgerichte psychotherapie werd ontwikkeld door de Amerikaanse psycholoog Carl Rogers.

Kenmerken van Cliëntgerichte Psychotherapie

De therapie is persoonsgericht. De psychotherapeut neemt jou als uitgangspunt. Wat voor iemand ben je? Hoe zie je andere mensen? Hoe kijk je zelf tegen je klachten aan? De psychotherapeut kijkt als het ware met jou door jouw persoonlijke bril. In de therapie gaat het meestal om het hier en nu en de toekomst, maar gevoelens en ervaringen van vroeger kunnen ook aan bod komen. De psychotherapeut probeert zo goed mogelijk bij je aan te sluiten. In een cliëntgerichte psychotherapie kun je veel bij jezelf ontdekken. Niet alleen problematische dingen, maar ook sterke kanten van jouw persoonlijkheid. Verder streeft de cliëntgerichte therapeut een zo gelijkwaardig mogelijke relatie met de cliënt na.

Wat kost Cliëntgerichte Psychotherapie?

Vanaf 1 januari 2008 valt psychotherapie onder de dekking van het basispakket van je zorgverzekering. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van twee zaken: of de psychotherapeut wel of niet een contract heeft met je zorgverzekeraar en van je polis (of je een naturapolis hebt of een restitutiepolis).