Doel van Cognitieve Gedragstherapie

Het doel van Cognitieve Gedragstherapie is onderzoeken of de negatieve wijze van denken wel helemaal klopt. Wanneer inderdaad blijkt dat je geneigd bent om te negatief over allerlei zaken te oordelen, wordt samen uitgezocht welke adequatere manier van denken passend is. Het accent ligt op de wijze waarop je je in moeilijke situaties gedraagt. En hoe je over dergelijke moeilijke situaties denkt.

Hoe werkt Cognitieve Gedragstherapie ?

Binnen Cognitieve Gedragstherapie brengt men eerst de gedragingen en de omstandigheden waarin je problemenen ervaart in kaart. Vervolgens helpt men jouw om met beter passende gedragspatronen te reageren op die omstandigheden. Hiervoor worden diverse oefeningen en huiswerk gedaan.

Voor welke klachten is Cognitieve Gedragstherapie geschikt?

Mensen met een negatieve kijk op het leven kunnen baat hebben bij Cognitieve Gedragstherapie.

Waarop is Cognitieve Gedragstherapie gebaseerd?

Een belangrijk uitgangspunt van Cognitieve Gedragstherapie is dat gedachten, gevoelens en gedrag op een bepaalde manier met elkaar verbonden zijn. Iemands gedachten beïnvloeden zijn of haar gevoelens en gedrag. Negatieve gedachten zoals ‘ik ben waardeloos’ kunnen psychische problemen veroorzaken of versterken.

Wat is er zo kenmerkend aan Cognitieve Gedragstherapie?

In Gedragstherapie staat het gedrag van de cliënt centraal. Cognitief gedragstherapeuten zijn doorgaans actiever, dan andere therapeuten. Zij gaan eerder met de cliënt op zoek naar knelpunten en manieren om met zaken om te gaan. Dat uitgangspunt zorgt ervoor dat cognitief gedragstherapeuten eerder dan veel andere psychotherapeuten adviezen en richtlijnen geven. Je krijgt huiswerk mee en bepaalde oefeningen. Cognitieve Gedragstherapie richt zich veel vaker op het heden en minder op het verleden van de cliënt. In principe is cognitieve gedragstherapie een kortdurende behandeling.

Wat kost Cognitieve Gedragstherapie?

Vanaf 1 januari 2008 valt psychotherapie onder de dekking van het basispakket van je zorgverzekering. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van twee zaken: of de psychotherapeut wel of niet een contract heeft met je zorgverzekeraar en van je polis (of je een naturapolis hebt of een restitutiepolis).

Is dit niet wat je zoekt?

Kies dan een andere therapie uit de vele andere therapieën op Welketherapie.nl. Kijk op de klachtenpagina en klik op je klacht. Dan worden een aantal therpieën getoond, die aansluiten bij je klacht. Laat je je liever persoonlijk adviseren? Klik dan op www.therapie-advies.nl