Belangrijke begrippen in de contextuele hulpverlening zijn: loyaliteit en gerechtigheid. Met loyaliteit wordt bedoeld de onverbrekelijke band tussen ouders en kinderen. Per definitie zijn vader, moeder en kind met elkaar verbonden. Er is een bloedband die je nooit ongedaan kunt maken.

In het begin is een baby totaal afhankelijk van de zorg van zijn of haar ouders en is de relatie dus erg asymmetrisch. De ouders geven logischerwijze meer aan het kind, dan het kind aan de ouders. Naarmate het kind groeit néémt het kind niet alleen, maar gaat het ook geven aan de ouders.

Relaties zijn kansen om te geven en te ontvangen. Wanneer je geeft (vertrouwen), ontvang jezelf ook. Namelijk het recht om weer te ontvangen. Gerechtigheid heeft te maken met de rechtvaardigheid binnen relaties. Het is niet rechtvaardig dat de één alleen maar geeft en de ander alleen maar ontvangt.

Relaties kunnen alleen maar fair zijn door op een eerlijke manier zorg te hebben voor de terechte behoeften van de ander. Deze voelt zich dan ook weer gerechtigd zorg te geven (aan jou). Door de generaties heen heeft iedereen gegeven; aan zijn ouders, broers en/ of zussen in eerste instantie. Later aan partner en evt. kinderen.

Sommigen hebben in hun jeugd overbetaald, meer gegeven dan ooit is gezien. Behoeften die ouders hebben vervuld, die door een kind niet te vervullen zijn. Anderen hebben onderbetaald. Ze zijn niet of te weinig in staat gesteld om te geven; hadden een niet-ontvangende ouder(s). Dat kan ervoor zorgen dat je als het ware nog een rekening open hebt staan: een aantal onvervulde behoeften hebt, die je nu in je relaties (met partner; kinderen; vrienden; collegae, etc.) parten spelen.

Doel van Contextuele therapieContextuele therapie?

Contextueel hulpverlenen houdt in dat gezocht wordt hoe gestagneerde relaties weer aan betrouwbaarheid kunnen winnen. Hierbij rekening houdend met de trouw (wat overigens heel onzichtbaar kan zijn voor anderen) van mensen aan hun gezin van herkomst. Wanneer er breuken zijn ontstaan in familierelaties is het dan ook van het grootste belang de dialoog weer op gang te brengen. Het legt de nadruk op het opsporen van hulpbronnen binnen familierelaties.

Hoe werkt Contextuele therapie?

D.m.v. gesprekken wordt de dialoog weer op gang gebracht.

Voor welke klachten is Contextuele therapie geschikt?

Als je gestagneerde relaties hebt. En als je een aantal onvervulde behoeften hebt, die je nu in je relaties (met partner; kinderen; vrienden; collegae, etc.) parten spelen.

De basis van Contextuele therapie

Uitgangspunt is dus dat de werkelijkheid van mensen relationeel en intergenerationeel is. De mens is een relationeel wezen. De relationele werkelijkheid van ieder mens omvat een aantal dimensies. De dimensie van de relationele ethiek overkoepelt de andere dimensies. Hier gaat het om de rechtvaardigheid van de relatie, het relationele evenwicht; de balans van geven en nemen. Een relatie is rechtvaardig als er op de lange termijn evenwicht is tussen geven en nemen, tussen rechten en plichten. Deze dimensie zit verweven in de feiten, de psychologie en de interacties en is daar onlosmakelijk mee verbonden.

Kenmerken van Contextuele therapie

Er bestaat in families een “onzichtbaar grootboek”, waarin die balansen tussen de familieleden (onbewust) bijgehouden worden. Wat in de ene generatie uit balans is geraakt, probeert men in de volgende weer in evenwicht te brengen.  Om te voorkomen dat destructieve patronen zich steeds weer herhalen is het belangrijk om hiervan bewust te worden en deze patronen te doorbreken d.m.v. dialogen. Zodat in de toekomst meer evenwichtige relaties gaan ontstaan.

Wat kost Contextuele therapie?

Contextuele therapie  valt onder de alternatieve therapieën. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van de tarieven die de therapeut hanteert. Meestal zijn de therapeuten lid van een beroepsvereniging, die vaak (gedeeltelijk) vergoed wordt door je aanvullende verzekering.