Coping speelt een belangrijke rol in het stress en burnoutproces en heeft ook een belangrijke functie bij terugvalpreventie. Een goed inzicht in het begrip coping en copinggedrag, is een belangrijk handvat om met ernstige problemen, zoals bij overmatige stress, beter om te kunnen gaan.

Coping is het best uit te leggen als ‘de manier waarop iemand met problemen omgaat’. Of deze nu ontstaan in een ontspannen of stressvolle situatie is eigenlijk niet van belang, het gaat om het gedrag voortkomend uit en door probleem situaties.

Doel van Coping

Het doel is beter te kunnen inspelen op stressvolle en onverwachte gebeurtenissen. En zowel mentaal als emotioneel sterker te worden en effectiever met je energie om te gaan.

Hoe werkt Coping?

Je leert welke copingstijl je nu het meeste gebruikt en wat hiervan de gevolgen voor je zijn op cognitief, lichamelijk en emotioneel gebied. Je leert welke andere copingstijlen betere voor je zullen zijn en leert dit stapsgewijs te veranderen.

Voor welke klachten is Coping geschikt?

Als je wilt weten hoe jij met problemen om gaat. En als je wilt weten wat de effectiefste copingstijl is in een bepaalde situatie.

De basis van Coping

Het begrip coping is ontstaan in de klinische psychologie. Vanuit een psychoanalytisch gezichtspunt is onderzocht hoe mensen op bedreigingen vanuit zichzelf reageren. De copingstijlen zijn:

• Actief aanpakken is een rationele benadering om een probleem aan te pakken. Het probleem rustig van alle kanten bekijken, de zaken op een rij zetten en dan doelgericht en met vertrouwen te werk gaan op het op te lossen.

• Sociale steun zoeken is een emotionele benadering om met een probleem om te gaan. Het zoeken van troost, begrip en hulp, waarbij direct wordt overgegaan tot het delen van het probleem met anderen om vervolgens het probleem gezamenlijk aan te pakken en op te lossen.

• Vermijden en afwachten is een rationele benadering, dat niet gericht is op de oplossing van een probleem maar het vermijden ervan. De zaak op zijn beloop laten, uit de weg gaan en maar afwachten wat er gebeurd. Een probleem wordt niet opgepakt maar er wordt ervaren wat er gebeurd als er geen actie ondernomen wordt.

• Afleiding zoeken is een emotionele benadering. Iemand laat zich volledig in beslag nemen door een probleem met als gevolg piekeren, somberheid en zichzelf terugtrekken. Resulteert ook vaak in het bedekken met de mantel der liefde, waardoor een probleem dus niet wordt aangepakt.

Kenmerken van Coping

Copinggedrag is in belangrijke mate onafhankelijk van de situatie en van het soort dreiging, en verandert niet of nauwelijks in de tijd. Coping moet gezien worden als een voortdurend ondernemen van cognitieve en gedragsinspanningen om aan de eisen van de buitenwereld tegemoet te komen, of eigenlijk aan de eisen die men aan zichzelf stelt. Coping heeft ook betrekking op iemands emotionele verwerkingsvermogen, het
beheersen van de emotionele reacties,  waarbij het meer gaat om contactuele en sociale eigenschappen. Afhankelijk van de situatie of het probleem wordt gebruik gemaakt van een aantal copingstijlen.

Wat kost Coping?

Coping valt onder de Cognitieve Gedragstherapie.Vanaf 1 januari 2008 valt psychotherapie onder de dekking van het basispakket van je zorgverzekering. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van twee zaken: of de psychotherapeut wel of niet een contract heeft met je zorgverzekeraar en van je polis (of je een naturapolis hebt of een restitutiepolis).