Doel van Core Energetica

Het doel van Core Energetica  is dat je al je diepe, pijnlijke ervaringen leert te helen en integreren in je leven en in wie je bent. Het onderkennen en loslaten van je negativiteit gaat gepaard met het leren openen van je hart en je ware kracht. Zo dat je kan zijn wie je bent, ten volle kan leven, vervulling vinden, dromen kan waarmaken en intens lief kan hebben.

Hoe werkt Core Energetica?

Je werkt aan je emotionele en relationele problemen en pijn door zeer intensief met het lichaam te werken. Tijdens een sessie worden de psychische, emotionele en fysieke problemen van jou onderzocht en in relatie gebracht met de ervaringen uit je jeugd. Tijdens dit proces wordt het lichaam door middel van bio-energetische oefeningen gegrond en opgeladen waarna opkomende emoties in veiligheid kunnen worden geuit. Core Energetics werkt met afgesplitste persoonlijkheidsgedeeltes, heelt oude wonden, mobiliseert onze wilskracht en bevrijdt de positieve krachten in ons die we nodig hebben om van onze kernkwaliteiten gebruik te maken.

Voor welke klachten is Core Energetica geschikt?

Als je je hart als het ware op slot hebt gezet, zodat pijn je niet meer echt kan raken. Je hebt je ook afgeschermd voor andere diepe emoties. Je bent als het ware afgevlakt. Als je meer levensenergie, liefde en plezier wilt beleven. Als je je maskers wilt laten vallen, je negativiteit wilt onderkennen en loslaten.

Waarop is Core Energetica  gebaseerd?

Core Energetica is gebaseerd op de uitgangspunten van Sigmund Freud en Wilhelm Reich en is ontwikkeld door psychiater John Pierrakos. Een van de belangrijkste principes in de core-energetica is het laten vallen van ons masker en vervolgens expressie geven aan onze negativiteit zodat we weer verbinding kunnen maken met ons hart. Het is dan mogelijk om de vastgehouden verdediging los te laten en meer vanuit de kern te gaan leven.

Wat is er zo kenmerkend aan Core Energetica?

Core Energetica neemt de gezonde, creatieve en spirituele kern van elk mens als uitgangspunt. Het gaat erom dat je de verantwoording wilt leren nemen voor je pijn en je innerlijke conflicten. Dit is een zowel pijnlijk als vreugdevol proces.

Wat kost Core Energetica?

Core Energetica valt onder de alternatieve therapieën. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van de tarieven die de therapeut hanteert. Meestal zijn de therapeuten lid van een beroepsvereniging, die vaak (gedeeltelijk) vergoed wordt door je aanvullende verzekering.

Een uitgebreidere beschrijving van Core Energetica vind je hier.