Core Energetica neemt de gezonde, creatieve en spirituele kern van elk mens als uitgangspunt. De kern van waaruit levensenergie, liefde en plezier stromen, die impulsen geeft tot groei en ontwikkeling als mens, vanuit de eigen waarheid. Het opnieuw ontsluiten van deze kern samen met het verwerven van inzicht in hoe patronen de kern kunnen afsluiten, is het doel van de Core Energetische methode.

Leven vanuit je authentieke kern

Leven vanuit je authentieke kern is een universeel verlangen van mensen: zijn wie je bent, ten volle leven, vervulling vinden, dromen waarmaken, intens liefhebben. Core Energetica onderzoekt de weg tussen verlangen en vervulling en vooral datgene wat blokkeert. Want blokkades zijn de oorzaak van patronen die levensgeluk in de weg staan. Veel blokkades zijn ontstaan op vroege leeftijd op de momenten dat een kind de authentieke kern en oorspronkelijke emoties moest verbergen om zich te kunnen handhaven.

Overlevingsstrategie als kind

Er is de gedachte of de ervaring dat de liefde, aandacht en zorg die nodig is om te overleven uitblijft bij volle expressie van bijvoorbeeld woede of haat. Het enige alternatief voor een kind is onderdrukking of het afsnijden van het contact met het ‘ongewenste’ gevoel. Je zet je hart als het ware op slot. Zodat pijn je niet meer echt kan raken. Niet alleen kan pijn je hart niet meer raken, maar je hebt je ook afgeschermd voor andere diepe emoties. Je bent als het ware afgevlakt.

Overlevingsstrategie als volwassene

Dit heeft onwenselijke gevolgen op alle levensgebieden zoals in intieme relaties, vriendschappen, werk en gezondheid. Het is een onbewuste fysieke verdediging, die in onze jeugd is ontwikkeld, als een noodzakelijke bescherming voor onszelf in situaties die een bedreiging vormden. In ons volwassen leven blijven wij onszelf verdedigen vanuit dit mechanisme. Deze verdediging hebben wij niet meer nodig maar het zit nog bevroren in ons lichaam en geest en wij blijven reageren op de beelden uit het verleden. We doen dit op een automatische, vaak onbewuste manier.

Core Energetica als methode

Core Energetica is een therapeutische methode die gebaseerd is op de uitgangspunten van Sigmund Freud en Wilhelm Reich en is ontwikkeld door psychiater John Pierrakos. Core Energetica vindt steeds verder een weg binnen het veld van de professionele hulpverlening, omdat Core Energetica effectief is, een dynamische aanpak kent en de mogelijkheid geeft inzichten direct te integreren in persoonlijke groei en positieve verandering in het dagelijks leven.

Core Energetica in de praktijk

Core Energetica geeft inzicht in de blokkades, wat ze heeft veroorzaakt en leert je gaandeweg om telkens tot een andere keuze te komen. Je werkt aan je emotionele en relationele problemen en pijn door zeer intensief met het lichaam te werken. Tijdens een sessie worden de psychische, emotionele en fysieke problemen van de cliënt onderzocht en in relatie gebracht met de ervaringen uit de jeugd.

Maskers

Tijdens dit proces wordt het lichaam door middel van bio-energetische oefeningen gegrond en opgeladen waarna opkomende emoties in veiligheid kunnen worden geuit. Het in contact komen met je kern wordt belemmerd door de mentale, emotionele en fysieke verdediging die daaromheen ligt en je stuit op een laag van negativiteit. Daar omheen zit het masker; onze sociaal wenselijke buitenkant.

Principes in de core-energetica

Een van de belangrijkste principes in de core-energetica is het laten vallen van ons masker en vervolgens expressie geven aan onze negativiteit zodat we weer verbinding kunnen maken met ons hart. Om de energie van het hart weer vrij te maken dien je jezelf eerst te ontmaskeren en expressie te geven aan je negativiteit. In de core-energetische therapie wordt het lichaam aangesproken om zich te uiten over wat het vasthoudt. Het is dan mogelijk om de vastgehouden verdediging los te laten en meer vanuit de kern te gaan leven; werkelijk te gaan leven in plaats van overleven.

Leven vanuit je kern

Leven vanuit je kern of je hart vereist dat je de verantwoording wilt leren nemen voor je pijn en je innerlijke conflicten. Het liefst willen we namelijk van de pijn af of ervan verlost worden. Maar het gaat erom dat je door al je diepe, pijnlijke ervaringen juist een diepe wijsheid gaat ontwikkelen. Wijsheid die ontstaat als je de pijnlijke ervaringen leert helen en integreren in je leven en in wie je bent.

Openen van je hart

Het onderkennen en loslaten van je negativiteit gaat gepaard met het leren openen van je hart en je ware kracht om liefde te geven en te ontvangen. In het leven gaat het er niet om of je zoveel mogelijk liefde kunt binnenhalen maar juist of je de kracht kunt ontwikkelen je liefde te geven en je kernkwaliteiten in je leven neer te zetten.

Het proces

Core Energetics werkt met afgesplitste persoonlijkheidsgedeeltes, heelt oude wonden, mobiliseert onze wilskracht en bevrijdt de positieve krachten in ons die we nodig hebben om van onze kernkwaliteiten gebruik te maken. Deze weg leidt tot meer bewustzijn, liefde, plezier en vrijheid. Dit is een zowel pijnlijk als vreugdevol proces.