Doel van Counseling

Het doel van Counseling is door je met gesprekken te helpen om je gedachten, gevoelens, signalen van je lichaam en gedrag te onderzoeken. Hierdoor ontwikkel je inzicht en vaardigheden. Zodat je weer vanuit balans invulling aan je leven kunt geven. Hierbij wordt uitgegaan van je eigen kracht en mogelijkheden.

Hoe werkt Counseling?

De gesprekken hebben als doel een proces op gang te brengen waarbij je meer inzicht krijgt in jezelf en wat je beweegt. Door de juiste vragen aan je te stellen, je feedback te geven en en je daarbij een spiegel voor te houden. Hierdoor kan je zelfbewustzijn groter worden, waardoor je sterke kanten van jezelf beter gaat zien. Dieper liggende wensen kunnen aan de oppervlakte komen. Maar ook kan je kijken naar emotionele valkuilen, zich herhalende gedragspatronen en vicieuze cirkels bij interacties met anderen. Je kunt leren hier beter mee om te gaan.

Voor welke klachten is Counseling geschikt?

Counseling is bedoeld als je wilt werken aan (urgente) problemen met of zonder dieper liggende of chronische achtergrond. Het kan gaan over problemen die al een hele tijd spelen en diep ingrijpen in je leven. Je leert het benutten van ongebruikte mogelijkheden en het ontwikkelen van kennis en vaardigheden.

Waarop is Counseling gebaseerd?

Gesprekken brengen een proces op gang, waardoor je meer zelfinzicht krijgt in bepaalde situaties.

Wat is er zo kenmerkend aan Counseling?

Counseling gaat verder dan Coachig en is minder intensief dan therapie. De counselor probeert niet om jouw persoonlijkheid te veranderen. Er wordt uitgegaan van je eigen kracht en mogelijkheden, in plaats van je problemen. Er is minder aandacht voor je jeugd en jouw verleden. De counsellor heeft een actievere rol dan een psychotherapeut.

Wat kost Counseling?V
 Counseling wordt over het algemeen niet vergoed door de zorgverzekering. Tenzij de counselor lid is van een beroepsvereniging, die (gedeeltelijk) vergoed wordt door je aanvullende verzekering.