Danstherapie is een groepstherapie, waarbij dans wordt gebruikt als instrument om eigen emoties te herkennen, te uiten en uit te wisselen met anderen.

Doel van Danstherapie

Het doel van danstherapie is meer rust, levensvertrouwen en levensblijheid te ontwikkelen. Binnen danstherapie leer je zicht te krijgen op je gedrag, je valkuilen, je gevoelens, je lichaam en lichaamssignalen. Je leert hier anders mee om te gaan waardoor het makkelijker wordt om situaties uit het dagelijkse leven aan te gaan. Het kan je tevens helpen om situaties en ervaringen uit het verleden te verwerken en een plek te geven. Het vermindert of heft klachten op, en waar nodig leer je om te gaan met de beperkingen en de mogelijkheden die je hebt.

Hoe werkt Danstherapie?

In de danstherapie treedt de lichamelijke activiteit ‘dans’ op de voorgrond. Tegelijkertijd wordt er ook gewerkt aan het op elkaar afstemmen van gevoel, denken en handelen. De vertaalslag naar het dagelijkse leven is heel simpel: denk maar aan het ‘jezelf laten horen en zien via beweging en stem, leren door bewegingen ruimte in te nemen, leren bij jezelf (je lichaam) te blijven zonder steeds met de omgeving bezig te zijn’. Omdat er heel direct met het lichaam en de beweging gewerkt wordt, kom je snel in contact met je emoties en leer je deze te uiten en waar nodig te verwerken.

Voor welke klachten is Danstherapie geschikt?

Het is geschikt voor de volgende klachten: Burn-out, somberheid, spanningsklachten, onzekerheid, geremdheid, slaapstoornis, verliesverwerking, concentratieproblemen, agressie, pesten, grenzeloosheid, negatief zelfbeeld, dwangmatigheid, oorlogstrauma, lichamelijke klachten, lichamelijk trauma, angstklachten, seksueel misbruik, anorexia, boulimie, verslaving, realiteitsverlies, gedragsproblematiek, relatieproblematiek, gezinsproblematiek. het is zowel een geschikte therapie voor mensen die verbaal en rationeel heel sterk zijn, als voor mensen die gemakkelijker ervaringen opdoen via de non-verbale kant.

De basis van Danstherapie

Klachten zijn altijd terug te zien in het lichaam en in de beweging. Dit betekent dat je ook via het lichaam en de beweging veranderingen op gang kunt brengen. Danstherapeuten hebben geleerd om te kijken naar het lichaam en de beweging en dit te koppelen aan de hulpvraag. Veel danstherapeuten gebruiken hiervoor een specifiek observatiesysteem (Laban Movement Analyse en/of de Kestenberg Movement Profile). Door deze observatiemethoden kunnen zij snel en efficiënt aan het lichaam zien waar de problemen liggen en wat er nodig is om hier verandering in te brengen.

Zij gaan er daarbij vanuit dat nieuwe ervaringen moeten worden eigengemaakt en geïntegreerd in het lichaam om effect te hebben. Een danstherapeut maakt hiervoor gebruik van verschillende dans- en bewegingsmethoden en technieken.

Kenmerken van Danstherapie

Binnen danstherapie staat het ‘doen en ervaren’ centraal. Danstherapie kan confronterend zijn maar ook structurerend en ervaringsgericht. De behandeling kan gericht zijn op situaties uit het ‘heden’ en/of uit het ‘verleden’. Danstherapie richt zich op kinderen, jeugd, volwassenen, ouderen, gezinnen, relaties en is uitermate geschikt voor behandeling individueel of in een groep.

Wat kost Danstherapie?

Danstherapie valt onder de alternatieve therapieën. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van de tarieven die de therapeut hanteert. Meestal zijn de therapeuten lid van een beroepsvereniging, die vaak (gedeeltelijk) vergoed wordt door je aanvullende verzekering.