De Destination® methode is krachtige en effectieve manier om mensen te helpen bij uiteenlopende problematiek. Deze methode onderscheidt zich doordat zij gericht is op het bereiken van resultaten en niet uitsluitend op het verkrijgen van inzicht.

Doel

In eerste instantie wordt het beoogde doel bepaald. Vervolgens wordt onderzocht wat precies het bereiken van dit doel in de weg staat. Met behulp van sterk ontwikkelde werkwijzen worden deze hindernissen opgelost.

Ontwikkeling Destination® methode

De Destination® methode is ontwikkeld door Robert McDonald. Hij is een internationaal bekend NLP trainer en therapeut. Hij ontwikkelde en verfijnde de Destination® Methode, waarbij de kracht van een aantal NLP gereedschappen is uitgediept en verfijnd, waardoor deze uitermate effectief zijn toe te passen.

Belemmeringen

Met behulp van NLP en de Destination® Methode is het mogelijk doelgericht de belemmeringen van de cliënt, welke zich dikwijls op onbewust niveau bevinden, naar een bewust niveau te brengen en indien gewenst op te lossen. Hierdoor wordt de weg vrijgemaakt voor hetgeen de cliënt werkelijk wil en kan deze vervolgens zijn doel bereiken.

Educatie

De Destination® Method is gebaseerd en omvat educatie. Educatie is elke interactie welke leidt tot een toename van vaardigheden. Coaching is interactie welke leidt tot een toename van vaardigheden en een bewustwording dat elk gedrag een positieve intentie heeft en dat iedere persoon in zijn wezen goed is.

Een voorbeeld

Een persoon kan aan uiteenlopende zaken verslaafd zijn: personen, plaatsen, dingen, activiteiten en informatie. Iemand heeft een bepaald gedrag (b.v. roken) en voert dit uit. Wanneer hij op een moment besluit dat hij dit gedrag niet meer wil uitvoeren, tracht hij ermee te stoppen. Het is echter van groot belang bewust te worden dat het huidige (ongewenste) gedrag weldegelijk een positieve functie heeft voor de eigenaar (Bij roken b.v. een rust pauze, moment voor jezelf, aandacht verleggen).

Deze achterliggende positieve functie is volledig acceptabel en zelfs wenselijk voor de eigenaar en voor iedereen begrijpelijk. Hoewel het gedrag (roken) door de eigenaar niet meer gewenst is, is de achterliggende behoefte volledig rechtvaardig en acceptabel en dient ook aan voldaan te worden. Wanneer aan deze achterliggende positieve behoefte niet voldaan wordt zal betrokkene of weer terugvallen in zijn oude gewoonte of een surrogaat ervoor vinden.

Aan deze positieve functie dient op een dusdanige wijze voldaan te worden met een nieuw gewenst ander gedrag die net zo goed of nog beter werkt dan het oude gedrag. Om een verslaving op te lossen dient dus deze positieve functie gevonden te worden en middels een gewenst soort gedrag aan worden voldaan. De positieve functie van verslaving is om er vrijuit bij te horen met plezier. De diepste bron van verslaving is de angst voor isolatie, verlating en de dood. Met behulp van de Destination®Method is het mogelijk deze positieve functie van de verslaving te ontdekken en deze een nieuwe richting te geven.