Door middel van de Levenslijn Interview Methode (LIM) breng je je eigen leven in beeld. Middels de levensloopgesprekken wordt je uitgenodigd je eigen levensverhaal te vertellen. Centraal staat de persoonlijke betekenis die aan het leven en aan gebeurtenissen in het leven gegeven wordt.

Er wordt vanuit gegaan dat elk mens betekenis geeft aan zijn of haar leven door een verhaal over zichzelf te maken dat het resultaat is van allerlei ervaringen. Het levensverhaal wordt hierbij gezien als jouw persoonlijke antwoord op de dingen die je hebt meegemaakt, als aanpassing en groei. In het gesprek worden ervaringen onderzocht en verduidelijkt. Dit geeft de mogelijkheid om de zelfkennis te vergroten.

Problemen uit de levensloop of het huidige leven die door de deelnemer worden ervaren, worden niet uitgebreid onderzocht of behandeld. Ingrijpende gebeurtenissen zijn aangrijpingspunten voor verandering en oplossing. Er is aanvaarding hoe het gegaan is; de gebeurtenis en coping zijn zinvol in de context van dat moment. Er is uitgebreide aandacht voor hoe je het gedaan hebt en wat het je heeft opgeleverd. Hiermee wordt het inzicht in de eigen coping en de eigen hulpbronnen verduidelijkt en vergroot. Aan de hand van thema’s en door middel van schrijf- en doe-opdrachten werk je aan je eigen levensboek. Het resultaat is dat je een prachtig levensboek heeft.

De Levenslijn Interview Methode werkt met oplossingsgerichte technieken. De LIM geeft structuur aan het levensverhaal door het trekken van de levenslijn met zijn toppen en dalen, de betere en minder goede periodes in het leven. Er wordt zowel naar het verleden als naar de toekomst gekeken. De focus van het oplossingsgerichte interview ligt bij de mogelijkheden van de persoonlijke ontwikkeling. Wat zijn belangrijke ontwikkelingsmomenten geweest; wanneer heb je echt een stap vooruit gemaakt in je persoonlijke ontwikkeling? Wat heb je nodig gehad om dit voor elkaar te krijgen? Wat is werkelijk belangrijk, wat inspireert, wat geeft energie of inzicht?

De levensloopgesprekken zijn ontwikkelingsgericht (toekomst gedeelte). Welke vragen kun je tegenkomen; hoe kun je daarmee omgaan vanuit de kennis die je nu hebt? Hoe kun je je keuzes en voorkeuren uitbouwen? Wat heb je nodig, wat past bij jou? Wat zijn belangrijke aspecten om te groeien? Het interview geeft de mogelijkheid zelfkennis en ervaren hulpbronnen toe te passen in de toekomst. Eventueel kan dit een persoonlijk vervolg krijgen.

In de vervolgtherapie ga je door middel van allerlei opdrachten werken aan het opmaken van je levensbalans. Door te reflecteren zie je de rode draad in je leven waarin je valkuilen en kansen liggen. Je gewenste of ongewenste gedragspatronen worden zichtbaar. Je wordt in de gelegenheid gesteld je leven te ordenen of situaties te verwerken. Ook krijg je ondersteuning hoe je je wensen en behoeften vorm kunt geven om je leven zinvol en betekenisvol te laten zijn.