Emerging Body Language (EBL) is een methode voor baby’s, kinderen en volwassenen met ontwikkelingsstoornissen, contact- en communicatieproblemen. Emerging Body Language biedt mensen die beroepsmatig te maken hebben met leerlingen en volwassenen met autisme en een lichte tot ernstige verstandelijke beperking een alternatief voor ‘verbieden van ongewenst gedrag’.

Hoe werkt Emerging Body Language?

Door als het ware op het ongewenste gedrag ‘mee te bewegen met pauzes’ kunnen spontane bewegingen van mensen met autisme en een verstandelijke beperking een communicatiemiddel worden. Behandelingen zijn zowel individueel, als met groepjes en gezinnen.

Wanneer Emerging Body Language ?

Deze methode is vooral effectief wanneer de omgeving van de patiënt de beleving heeft dat ‘er geen contact met hem/haar te maken valt’ of wanneer een therapie vastloopt.

Visie Emerging Body Language

Emerging Body Language heeft een visie die voortgekomen is uit praktijk en onderzoek in multiculturele kinderopvang en beeldende creatieve therapie in verschillende situaties en culturen. EBL is een manier van doen die uitgaat van wat er is. Van wat er in en om ons is. Van hoe effectief dat is, om onszelf te zijn en te worden, in onze situatie. Gewoonlijk gebeurt dat vanzelfzwijgend. Al doende ontstaan interactievormen tussen ouders, Pasgeborenen of adolescenten.

Ook al weten kinderen en ouders niet wat ze moeten worden, een vage notie van gelukkig zijn en meekunnen in hun maatschappij geeft hen voldoende houvast om hun ontwikkeling als ouder en kind (mensen) te kunnen laten ontstaan en vorm te kunnen geven. In de dagelijkse omgang van ouders/verzorgers met hun kinderen van nul tot vijf jaar, zijn over de hele wereld veel overeenkomstige interactiepatronen gevonden.

Vijf motorische interactiepatronen

In Emerging Body Language zijn daarvan vijf motorische interactiepatronen – die uit elkaar ontstaan – op uiterst nauwkeurige wijze in kaart gebracht in vijf EBL Interactie-structuren: Afstemming, Beurtwisseling, Uitwisseling, Speldialoog en Taak/Thema. Ze komen terug in alle onderdelen van Emerging Body Language. De methode EBL focust op het laten ontstaan en behouden van de vijf Emerging Body Language Interactie-structuren. De EBL Interactie-structuren ontstaan gewoonlijk in opeenvolgende Fasen tussen 0 en 5 jaar. Daarna vormen ze Lagen; een basis van waaruit en waarmee interacties met zichzelf, anderen, dingen en situaties benaderd en ervaren worden.

Onderdelen Emerging Body Language

Emerging Body Language heeft de volgende onderdelen: de EBL-visie, het Basisboek Lichaamstaal, de RS-matrix, de RS-gedragselementenlijst en de RS-index, EBL-Persoonlijk profiel. De Emerging Body Language-visie gaat uit van respect voor het unieke in ieder mens en het unieke van hun interacties met elkaar en met hun omgeving. Het is een HOE benadering die telkens weer kan ontstaan aan alle dagelijkse activiteiten.

Het Basisboek Lichaamstaal (Rutten-Saris, 1990) beschrijft de dagelijkse motorische interactieontwikkeling van kinderen tussen 0 en 5 jaar. Van lichaamstaal naast verbale taal èn tot verbale taal. Ieder begrip wordt herkenbaar door voorbeeldfoto’s.

De RS-matrix is een frame (een zeef) voor diagnose en behandeling waarmee dagelijkse activiteiten, specifieke EBL-interacties en EBL-interventies vooraf gepland en achteraf geëvalueerd kunnen worden.

De RS-gedragselementenlijst is een diagnostisch instrument met een notatielijst van de motorische interactieontwikkeling. Bestemd voor een Emerging Body Language-assessment van video-opnamen. De RS-index is een diagnostisch instrument met een notatielijst van grafische elementen en (teken)bewegingen. Bestemd voor een EBL-assessment van tekeningen.

Het Persoonlijk Emerging Body Language -profiel is de eigen combinatie, het eigen patroon van Interactie-structuren zoals dat in iemands leven ontstaat.

Bijzonderheid Emerging Body Language

Uniek aan de Emerging Body Language is dat het Persoonlijk EBL-profiel en de EBL-interventies naadloos op elkaar aansluiten omdat alle onderdelen van EBL in de EBL Lagen A t/m E en in de vijf Interactie-structuren geformuleerd zijn.

De Emerging Body Language is een HOE-methode die telkens weer kan ontstaan aan dagelijkse activiteiten. In een integratie tussen het WAT (de inhoud en methodiek van het eigen beroep) en het HOE (de EBL-interventies die Interactie-structuren laten ontstaan) kunnen andere disciplines (opvoeders, therapeuten, leerkrachten, groepswerkers, loopbaanbegeleiders en personeelswerkers) hun beroep op hun manier in afstemming met elkaar uitvoeren.