Hyperventilatie is een te snelle en te diepe ademhaling waardoor het kooldioxide (CO2) gehalte in het bloed te laag wordt (hypocapnie). Door hyperventilatie ontstaat een gevoel van kortademigheid, duizeligheid, tintelingen rond de mond en in de vingers, pijn op de borst en flauwvallen. Hyperventilatie wordt doorgaans veroorzaakt door psychische spanningen die de ademhaling doen versnellen of verdiepen, maar ook lichamelijke ziektes, zoals suikerziekte of uremie, kunnen hyperventilatie veroorzaken.

Doel van De Reventacare-methode

Door middel van de ReventaCare-methode wordt uw zuurstofhuishouding, welke om wat voor reden dan ook uit balans is geraakt, weer hersteld naar de normaalwaarden. Het gaat hier niet om symptoombestrijding (het blazen in het zakje ed.) maar om een structurele verandering van de wijze waarop u ademt.

Hoe werkt De Reventacare-methode?

Je wordt uitgenodigd voor een intake-gesprek. Tijdens de intake worden je klachten geinventariseerd en je ademhaling kritisch bekeken en geanalyseerd door onze therapeut(e). Hieruit zal blijken of er sprake is van hyperventilatie al dan niet in combinatie met een vorm van paniek of fobie.

Vervolgens zal de ReventaCare-therapeut je uitleggen wat de mogelijkheden zijn ter bestrijding van jouw klachten. In de praktijk blijkt dat in de meeste gevallen de ReventaCare-methode echter volstaat om je klachten de baas te worden.

Wanneer je besluit dat je de ReventaCare-methode wilt volgen zul je voor de duur van gemiddeld 8 weken onder behandeling komen van onze therapeut. Het aantal oefeningen wordt per week opgevoerd. Gedurende deze periode consulteert je wekelijks je ReventaCare-therapeut.

Na een week of 7 begin je dan met de afbouw van oefeningen. Gemiddeld bent u binnen 8 tot 10 weken van uw klachten verlost. Hetgeen je leert tijdens deze consulten ga je vervolgens thuis in de praktijk brengen. Deze wijze van ademen welke je (op)nieuw verwerft zal door het lichaam worden overgenomen en voortaan de standaard ademhaling worden.

Voor welke klachten is De Reventacare-methode geschikt?

Er zijn heel veel klachten die te maken hebben met een verkeerde ademhaling. De meest voorkomende zijn depressiviteit, stress, hyperventilatie, klachten aan arm nek en/of schouder (CANS) (RSI), chronische vermoeidheid, angsten en fobieën.

De basis van De Reventacare-methode

Het is verder niet alleen van belang hoe er wordt geademd, maar ook hoe vaak per minuut. Ook is het belangrijk hoeveel lucht er steeds wordt in- en uitgeademd.

Kenmerken van De Reventacare-methode

De ReventaCare-methode kenmerkt zich voornamelijk door het snel en efficient aanpakken van je klachten en heeft, sinds haar oprichting in 1993, een slagingspercentage van 95%. De ReventaCare-methode zorgt ervoor dat de ademhaling op een goede manier gaat verlopen zonder dat je daar verder nog aandacht aan hoeft te schenken. Onze therapeuten zijn zonder uitzondering ervaringsdeskundig.

Wat kost De Reventacare-methode?

De Reventacare-methode valt onder de alternatieve therapieën. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van de tarieven die de therapeut hanteert. Meestal zijn de therapeuten lid van een beroepsvereniging, die vaak (gedeeltelijk) vergoed wordt door je aanvullende verzekering.