We kunnen ons allemaal wel een voorval herinneren uit onze jeugd. Je deed iets met vol enthousiasme en in de overtuiging iets geweldig goeds te doen. In plaats van een beloning kreeg je enorm op je kop. Je ouders waren boos en je kreeg straf. Je ouders waren het voorval weer meteen vergeten, maar jij snapte er niets van, voerde een innerlijke strijd met jezelf en voelde je door het voorval ellendig. Op zo’n moment besloot je onbewust je gevoel af te sluiten.

Oorzaak-gevolg patroon

Deze ‘traumatische’, gebeurtenis, hoe onschuldig wellicht ook, werd in je onderbewustzijn vastgelegd als een oorzaak-gevolg patroon. In je onderbewustzijn werd op zo’n moment als reactie erop een overlevingstrategie ontwikkeld: ik moet dit soort acties in het vervolg vermijden, want ik krijg de deksel op mijn neus en ik voel me ellendig.

Overlevingsstrategieën

Gedurende de eerste zeven jaar van je leven ontwikkel je op deze manier een heel arsenaal aan overlevingsstrategieën. Deze overlevingsstrategieën zijn een soort trucjes en foefjes om je zelf door het leven heen te loodsen. Ze zijn vaak omslachtig, kosten enorm veel energie en het belangrijkste: ze verhinderen dat we kunnen zijn zoals we bedoeld waren te zijn.

De twaalf Kern Dynamieken zijn:

• Je verzetten tegen het volledig voelen van je emoties
• Het negeren van je intuïtie
• Veroordelend zijn
• Het heden vermijden of ontlopen
• Jezelf zoeken waar je niet bent
• Behoefte aanzien voor liefde
• Weerstand bieden tegen veranderingen
• Het beperken van je zelfontplooiing
• Proberen een eindresultaat te forceren
• Andere opties buitensluiten
• Dingen naar je eigen hand zetten
• Heftig reageren in bepaalde omstandigheden

Opeenstapeling

Een opeenstapeling van deze dynamieken leidt tot een bepaald gedrag waarmee we door het leven gaan. Dit gedrag zit vol met overlevingsstrategieën. Die overlevingsstrategieën zijn zo ‘eigen’ geworden dat ze ons zelf niet eens meer opvallen. We denken dat we werkelijk zijn zoals we ons presenteren.

Volwassen leeftijd

Hoe meer overlevingsstrategieën we creëren vanuit onze pijn in onze jeugd, des te meer nemen we er mee in onze volwassen leeftijd. Des te minder zijn we dus zoals we werkelijk bedoeld zijn om te zijn. Het heeft niets te maken met de clichés zoals ‘een moeilijke jeugd’ of ‘ouders die het fout deden’.

Situaties

Het heeft te maken met situaties waarop we als individu reageren en waarvoor we zelf onze overlevingsstrategieën ontwikkelen. Hoe ouder je wordt, des te meer last krijg je van deze overlevingsstrategieën. Ze kosten onnodig veel energie, mensen worden sneller boos, zijn prikkelbaar, verdrietig of uitgeblust. Een burn out is een typisch voorbeeld van het gevolg van deze foute energiehuishouding.

Hoe werkt het?

Wij stellen eerst door kinesiologische tests deze twaalf dynamieken in een persoon vast en gaan ze dan corrigeren door middel van bio-resonantie. Dat doen we met een speciaal bio-resonantie apparaat dat deze te hoge energie uit onze lichaam haalt en neutraliseert. Deze energie zit in al je cellen verweven.
In feite zet je daarna de deur open en de persoon mag naar buiten komen.

Wanneer je inzicht hebt gekregen in je overlevingsstrategieën en de energie is geneutraliseerd, heb je de keuze gekregen of je zo wilt reageren of niet. Wil ik zijn zoals ik werkelijk bedoeld ben, of reageer ik vanuit mijn overlevingsstrategie.

In het seminar, maar ook in de persoonlijke coaching-sessie, krijgt de deelnemer vijf oefeningen aangereikt waarmee hij ook later die keuze kan blijven maken. Deze vijf oefeningen leren je hoe je je ware persoon naar boven kunt halen.

Iedere deelnemer gaat met een rugzak hulpmiddelen naar huis, waardoor zijn leven gegarandeerd positief verandert. Zonder de ballast van overlevingsstrategieën komt pas je potentieel echt naar voren. Je ware persoon en aard zullen je positief en aangenaam verrassen. Het leven is dan ineens geen last meer.
Integendeel, het leven is mooi als je in contact bent met je zelf. Als je weet waarin je goed bent en je je ook daarop richt.

Een seminar duurt anderhalve dag, de individuele coaching-sessie duurt in de regel 5 uur. Alle 12 dynamieken komen aan de orde. Het is geen praatsessie, maar een werksessie.

Filosofie

Het seminar stoelt op de filosofie en aanpak van wetenschapper Tom Stone, een expert op het gebied van biofysica en verandering van energiepatronen in het menselijk lichaam. Zijn specialisme heet Human Sofware Engineering en komt in feite neer op het ‘debuggen’, ofwel de menselijke software van storende ‘virussen’ (bugs) ontdoen.