Een depressie is een stemmingsstoornis die zich kenmerkt door een verlies van levenslust of een zwaar terneergeslagen stemming. In het normale spraakgebruik wordt de term ‘depressief’ vrij snel gebruikt voor een toestand waarin iemand zich een beetje depressief voelt. Men spreekt echter pas van klinische depressie wanneer aan een uitgebreid aantal criteria (zie hieronder) wordt voldaan. Niet iedere depressieve, sombere of verdrietige stemming is dus een psychische aandoening.

Een depressie heeft de volgende kenmerken:

• Gedeprimeerde stemming gedurende het grootste deel van de dag.
• Duidelijke daling van belangstelling in aangename activiteiten.
• Veranderende eetlust en duidelijke gewichtstoename of gewichtsverlies.
• Verstoord slaappatroon of slapeloosheid of meer slapen dan normaal.
• Veranderingen in activiteitenniveaus, rusteloosheid of zich beduidend langzamer bewegen dan normaal.
• Vrijwel alle dagen vermoeidheid of energieverlies.
• Gevoel van schuld, hulpeloosheid, bezorgdheid, en/of vrees.
• Verminderde capaciteit om zich te concentreren of besluiten te nemen.
• Het denken over dood of zelfmoord.
• De symptomen voldoen niet aan de criteria voor een gemengde episode.
• De symptomen veroorzaken lijden of belemmering in sociale, beroepsmatige of andere belangrijke omstandigheden.
• De symptomen zijn niet het gevolg van directe effecten van middelengebruik (bijvoorbeeld drugs of medicatie) of een lichamelijke aandoening (bijvoorbeeld hypothyreoïdie).
• De symptomen kunnen niet beter worden verklaard dan door rouw, de symptomen duren langer dan twee maanden of worden gekenmerkt door belemmering in het functioneren.

Behandeling depressie:

Een depressie is vaak goed te verhelpen. Het grootste gedeelte van de behandelingen heeft al een zeer gunstig effect op uw situatie. De eerste stap die je moet zetten om tot behandeling over te gaan is kunnen praten. Praten over je gevoelens, over hoe je depressie is ontstaan, praten over wat je dwarszit of door je gevoelens uiten.
Er zijn diverse behandelmethodes voor depressie. De meest toegepaste behandelingen zijn Cognitieve Gedragstherapie en medicatie door middel van antidepressiva. De combinatie kan beter werken dan de twee apart. Verder kunnen Mindfulness en Acceptance and Commitment Therapy (ACT) effectief zijn bij het bestrijden van een depressie.In het algemeen beveelt men Psychotherapieën aan voor de behandeling van mildere vormen van depressie en ter aanvulling van antidepressiva in de meer ernstige gevallen. CSR®:  Chronische Stress Reversal® kan je goed helpen, als je totaal uitgeput bent. Verder kan helpen: Neurofeedback, de ReventaCare-methode, Danstherapie, Emotional Freedom Techniques, Frequencies of Brilliance, Interpersoonlijke Psychotherapie,