In de jaren dertig van de vorige eeuw ontwikkelde de Amerikaanse psycholoog William Marston het DiSC model. DiSC wordt omschreven als de universele taal van gedrag en emoties. Het is een taal over hoe wij ons gedragen. Marston stelde dat wij op vier specifieke wijzen op de buitenwereld reageren: extravert, introvert, taakgericht en relatiegericht. De reactiecombinaties die hieruit ontstaan zijn: dominant, invloed, stabiel en consciëntieus (DiSC).

De Dominante persoon is taakgericht en extravert. Hij heeft de drang de controle over te nemen en resultaten te bereiken. Hij wil en zal uitdagingen aannemen en winnen.
De Invloedrijke persoon is extravert en relatiegericht. Hij heeft de drang om anderen te motiveren, zich te uiten en gehoord te worden. Hij wil anderen overtuigen en beïnvloeden.

De Stabiele persoon is relatiegericht en introvert. Hij heeft een drang naar stabiliteit en harmonie en wil anderen ondersteunen en voor goede relaties zorgen.

De Consciëntieuze persoon is introvert en taakgericht. Hij heeft de drang om het juiste goed te doen en wil moeilijkheden vermijden en let op precisie en nauwkeurigheid.

De combinatie van deze vier stijlen geeft de unieke persoonlijkheid van een persoon weer.
Persoonlijkheid uit zich in gedrag en gedrag kun je sturen. Effectief gedrag bepaald
succes.

Hoe DiSC te gebruiken?

Meerwaarde biedt het DiSC©-instrumentarium bij het begrijpen van jezelf en van anderen.
Een betere afstemming tussen jezelf en de ander zorgt voor een beter resultaat.
DiSC© kan bij voorbeeld op de volgende gebieden worden ingezet:
• Ontdekken van persoonlijke sterktes, gebieden voor verbetering, optimaliseren.
• Leren waarderen van het gedrag van anderen,
• Effectief omgaan met conflicten door gemeenschappelijk gedrag te ontwikkelen,
• Versterken van teamgedrag en minimaliseren van conflicten,
• Strategieën ontwikkelen om tegemoet te kunnen komen aan de behoeften van anderen,
• Verbeteren van communicatieve vaardigheden door de juiste communicatiestijlen,