DofNA betekent Discharge of Neural Aspects en is een methode om diepe blokkades te verwijderen door deze elektrisch te ontladen. Als je in een traumatische ervaring terechtkomt, bijvoorbeeld iemand onderdrukt je heel erg, dan krijg je een schrikreactie. Op zo’n moment creëer je een stagnatie in je energiesysteem (blokkade).

Doel van DofNA

Alle algemene blokkades en vervuilingen worden uit je energiesysteem gehaald enblokkades uit diepere lagen worden op­gespoord en permanent geneutraliseerd.

Hoe werkt DofNA?

Er zijn twee soorten behandelingen, basisbehandelingen waarin blokkades worden ontladen die in dit leven zijn ontstaan, en Advanced-behandeling, waarin de kern van de blokkades in vorige levens wordt ontladen. Voordat je Advanced-behandeling kan laten doen, is eerst een basisbehandeling nodig om je lichtlichaam (aura) schoon te maken en te helen.

Daarmee wordt de basis gelegd om de diepte in te kunnen gaan met het Advanced werk en te kijken naar de diepere oorzaken en de kern van je blokkades. Aan onze patronen zijn veelal ook (heftige) emoties verbonden zoals angst, boosheid, schuldgevoel of verdriet. Vaak zitten we vast in bepaalde manieren van reageren in situaties die ons emotioneel raken. We voelen ons dan tegengehouden in werkelijk onszelf zijn en doen wat wij het liefst willen. Door nu de (emotionele) lading van de blokkades te ontladen, krijg je meer ruimte en vrijheid om jezelf te zijn.

Advanced-behandeling

Nadat met een basisbehandeling alle algemene blokkades en vervuilingen uit uw energiesysteem gehaald zijn, kunnen met een advanced-behandeling blokkades uit diepere lagen op­gespoord en permanent geneutraliseerd worden. We werken aan een item wat u zelf aangeeft; een item waardoor u steeds wordt belemmerd of in oude patronen blijft steken.Wij zijn opgebouwd uit het DNA van onze voor­ouders. Het blijkt dat veel hardnekkige patronen niet werkelijk van onszelf zijn, maar overervingen zijn vanuit de bloedband.

Voor welke klachten is DofNA geschikt?

DofNA behandelingen geven je inzicht in jouw gedragspatronen en overtuigingen die de situaties naar je toe hebben getrokken waar je last van had. Ook weet je nu waar ze vandaan komen, waardoor het makkelijker voor je wordt ze te accepteren en los te laten. Door deze inzichten kun je bewust je overtuigingen en gedragspatronen veranderen zodat je die situaties gaat ervaren (creëren) in je leven die jij wilt. Kortom, je leven zal veranderen door de behandelingen.

De basis van DofNA

“Die stagnatie heeft een magnetisch veld en daardoor trek je situaties en mensen naar je toe die resoneren met die traumatische ervaring. Bij de blokkade horen bepaalde overtuigingen en gedragspatronen. Als je je niet bewust bent van je patronen, begrijp je vaak niet waarom je (steeds weer) bepaalde situaties meemaakt en kun je heel veel verwarring in je leven ervaren.

In een DofNA behandeling wordt gekeken naar waar de blokkade zit, waar deze mee te maken heeft en vandaan komt. Vervolgens wordt daar een ontlading aan gegeven.

Alles is energie en alles is gepolariseerd, dat wil zeggen dat het een plus en een min pool heeft. Ook de stagnatie heeft een plus en min pool. In het voorbeeld van de onderdrukking; er is een kant van onderdrukt worden, dus slachtoffer zijn, en een kant van onderdrukker zijn. De polariteiten worden samen gebracht waardoor het aspect neutraal wordt; de blokkade is weg.

Kenmerken van DofNA

DofNA werkt door emotionele lading van de blokkades te ontladen,

Wat kost DofNA?

DofNA valt onder de alternatieve therapieën. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van de tarieven die de therapeut hanteert. Meestal zijn de therapeuten lid van een beroepsvereniging, die vaak (gedeeltelijk) vergoed wordt door je aanvullende verzekering