Dwangstoornis is een angststoornis, die gepaard gaat met allerhande gedrag wat telkens weer herhaald moet worden. In vaktermen wordt een dwangstoornis aangeduid als een obsessief compulsieve stoornis. Dit geeft aan, dat er twee elementen zijn, die van belang zijn bij een dwangstoornis. In de eerste plaats zijn er obsessies: dit zijn gedachten die iemand niet of nauwelijks van zich af kan zetten en die angst veroorzaken en er zijn compulsies: handelingen, die erop gericht zijn om de ontstane angst weer binnen de perken te houden. Kenmerkend voor een dwangstoornis is echter dat dat binnen de perken houden maar voor zeer korte termijn geldt. De handelingen moeten over het algemeen keer op keer herhaald worden. Voor anderen lijken deze handelingen overbodig en zij hebben ook geen oog voor de details, maar voor de patiënt zijn deze handelingen van vitaal belang en moeten volgens een bepaald patroon worden uitgevoerd om vermeende nadelige gevolgen te voorkomen. Voorbeelden zijn het zeer vaak controleren of een deur gesloten is of het overmatig vaak wassen van de handen.

Behandeling dwangstoornis:

De behandeling bestaat vaak uit Cognitieve Gedragstherapie, medicatie of een combinatie hiervan.