Edukinesiologie is speciaal ontwikkeld voor kinderen. Het is een methode die beide hersenhelften activeert beter samen te werken, in de wandelgangen ook wel “braingym” genoemd. Onze hersenen bestaan uit twee helften, links en rechts. Deze twee helften hebben verschillende functies. Eenvoudig voorgesteld staat de linkerhersenhelft voor analytisch denkvermogen, het leren en het onderscheiden van dingen.

De hersenhelften

De linkerhersenhelft bestuurt de rechterkant van het lichaam en de rechterhersenhelft bestuurt de linkerkant van het lichaam. De rechterhersenhelft is de kant van de emoties, muziek, de creatieve kant. Als de linkerhersenhelft het woord “boom” ziet, dan zorgt de rechterhersenhelft voor het plaatje van de boom.

Samenwerking

Soms werken de hersenhelften niet goed samen. Dat kan je op verschillende manieren merken. Als gecoördineerde bewegingen zoals fietsen, lopen of het vangen van een bal niet zo lekker gaan, kan dit een aanwijzing zijn dat de hersenhelften niet goed samenwerken.

Problemen

Ook kan het te merken zijn aan leesproblemen, als bijvoorbeeld het vinden van de volgende regel moeilijk is of als er woorden worden overgeslagen. Ook kunnen er problemen met begrijpend lezen ontstaan. Met behulp van edukinesiologie kan worden bepaald waar de blokkades liggen en vervolgens worden deze met behulp van schrijfoefeningen of d.m.v. kruislopen gecorrigeerd.

Kruislopen

Een voorbeeld is het “kruislopen”. Dat wil zeggen, dat hij het linkerbeen en de rechterarm tegelijk naar voren beweegt, en dan vervolgens het rechterbeen en de linkerarm. Dit is een soepele loopbeweging en dat noemen we kruislopen, omdat de lichaamsdelen gekruisd bewegen. Hierbij is het nodig dat beide hersenhelften goed samenwerken omdat immers aan beide kanten van het lichaam tegelijk een onderdeel beweegt.

Oefenen

Dit kun je oefenen en hierdoor wordt de samenwerking tussen de hersenhelften geoptimaliseerd. Met behulp van schrijfoefeningen, zoals bijv. het tekenen van een liggende acht, wordt de oog-hand coordinatie bevorderd. Door een combinatie van oefeningen en stressreducerende technieken is verbetering op diverse fronten mogelijk.

Het is natuurlijk niet zo dat met edukinesiologie de gewone schrijf- en leesles wordt overgenomen. Lezen en schrijven leer je op school. De edukinesioloog helpt een kind zijn mogelijkheden optimaal te benutten om zonder stress te kunnen leren.