Eenzaamheid is het gemis aan contact. Iemand voelt zich alleen, mist iets in de relaties met anderen. Eenzaamheid is een persoonlijke beleving: niemand kan van een ander weten of hij of zij eenzaam is. De een heeft weinig contacten en voelt zich niet eenzaam, de ander voelt zich ondanks veel schijnbaar goede contacten toch eenzaam.

Behandeling van Eenzaamheid

Er zijn een aantal mogelijkheden om je eenzaamheid te doorbreken. Als je wilt praten kan Coaching je helpen om meer plezier in je leven te krijgen. Als je meer psychologische ondersteuning wilt, kan Counseling je verder helpen. Wil je via je lichaam werken dan zijn:  Energetic Integration, Rebalancing, Haptotherapie geschikte therapieën om uit je isolement te komen.

Kenmerken

Zonder contact kan een mens letterlijk niet leven. Het is een algemene wens om aandacht te geven en te krijgen, ervaringen te delen en uit te wisselen: de gewone, alledaagse dingen, of juist de bijzondere gebeurtenissen. Van mens tot mens ziet de behoefte aan contact er weer anders uit, maar als er niet aan voldaan wordt, komt eenzaamheid om de hoek kijken. Iemand is eenzaam als hij onvervulde wensen heeft ten aanzien van zijn relaties. Er zijn verschillende soorten eenzaamheid. De een mist vooral gezelligheid, de ander mist diepe vriendschap, weer een ander mist een partner, het gevoel dat je speciaal bij iemand hoort.Het gemis kan zitten in de hoeveelheid contacten (de kwantiteit), maar ook in de inhoud van de contacten (de kwaliteit). De een voelt zich eenzaam na een bepaalde gebeurtenis, bijvoorbeeld het wegvallen van een partner of het veranderen van woonplaats, de ander voelt zich eigenlijk altijd eenzaam. Hoe dan ook: mensen die eenzaam zijn, voelen zich geïsoleerd.Er zijn aanwijzingen dat eenzaamheid zich ook lichamelijk kan uiten. Onderzoek onder ouderen heeft namelijk getoond dat eenzame mensen meer gezondheidsklachten hebben. Ze worden ook eerder opgenomen in instellingen, zoals verzorgingstehuizen of verpleeghuizen. Aan de buitenkant is moeilijk te herkennen dat iemand zich eenzaam voelt. Vaak doen mensen zich vrolijker voor dan ze zich voelen.

Ontstaan

Eenzaamheid heeft veel te maken met het eigen karakter. Ieder mens kent wel gevoelens van eenzaamheid, en ieder mens reageert daar weer anders op. Het oplossen van eenzaamheid vraagt een actieve en positieve houding, en vaak ontstaan de problemen juist door het al dan niet tijdelijk ontbreken daarvan.
Eenzaamheid heeft ook vaak te maken met verlies. Het kan ontstaan nadat iemand een ander heeft verloren die heel belangrijk voor hem was. Vooral ouderen hebben hiermee te kampen, als hun partner en/of andere geliefden overlijden.
Mensen die tegen hun zin alleen wonen, voelen zich vaker eenzaam. Ook het verlies van minder diepgaande contacten kan een aanleiding zijn voor eenzaamheid. Dat kan gebeuren zodra vertrouwde omstandigheden veranderen, als iemand bijvoorbeeld gaat verhuizen, een dierbare club verlaat of verandert van werkkring.

Eenzaamheid lijkt deels een probleem van deze tijd te zijn. Onze samenlevingsverbanden veranderen en onze verwachtingen veranderen. We leven minder in een kant en klaar netwerk van familie en gezin, dorp en buurt, en moeten meer zelf onze contacten opzoeken. Er zijn steeds meer mensen die alleen wonen, of in kleine huishoudens. Tegelijkertijd verwachten we waarschijnlijk meer van onze contacten: we hebben behoefte om dingen te bespreken, zoeken begrip en stimulans. Die combinatie van minder vanzelfsprekende contacten en meer wensen kan leiden tot een gevoel van gemis.

Veel tekst komt van: korrelatie.nl