Doel van EMDR

EMDR is een intensieve procedure om akelige ervaringen te verwerken.

Hoe werkt EMDR?

EMDR is een complexe vorm van psychotherapie die verschillende succesvolle elementen van andere therapieën integreert in combinatie met een afleidende stimulus.  Een essentieel element is het telkens ompolen van de aandacht van links naar rechts naar links enzovoort. Dat kan met oogbewegingen (de therapeut gaat met zijn of haar vingers zo’n 25 cm voor het gezicht van de cliënt heen en weer) of met geluiden (een koptelefoon met een geluid met een links-rechts effect erin) of de therapeut duwt of klopt zachtjes op bijvoorbeeld de linkerknie – rechterknie – linkerknie. De persoon wordt gevraagd contact te maken met de emotie en het te kwalificeren tussen 0 en 10. Hoe lager de waarde, hoe minder de negatieve emotie aanwezig is. Tijdens de sessie wordt tussen de fases door gecontroleerd of de emotie afneemt. Er wordt soms ook met een affirmatie gewerkt. Hierdoor wordt “het informatieverwerkingssysteem in de hersenen” gestimuleerd.

Voor welke klachten is EMDR geschikt?

- herbelevingen van de ervaring
- vermijdingsgedrag m.b.t. de ervaring
- verhoogde arousal
- stress
- schaamte of schuldgevoel
- slecht humeur
- depressie
- zorgen maken
- angsten
- slecht zelfbeeld
- paniek
- slaapproblemen
- relatieproblemen
- onverklaarbare lichamelijke klachten

De basis van EMDR

De werking van EMDR komt gedeeltelijk door een afleidende stimulus. Verder brengt EMDR de communicatie weer op gang bij het verwerken van traumatische informatie Deze therapie is ontwikkeld door Francine Shapiro en bestaat sinds eind jaren ’80.

Kenmerken van EMDR

Bij een EMDR-sessie werkt de cliënt zowel met lichaam (via de oogbewegingen werkt het door in het autonome zenuwstelsel) als geest (nieuwe ideeën, inzichten, etc.). De cliënt is tegelijkertijd bezig met het verleden (de herinneringen) en het heden (de bewegende vinger, tikjes of het geluid). De grootste kracht van EMDR is dat het de hersenen laat herstellen, in een tempo waarin het lichaam fysieke klachten geneest.

Wat kost EMDR?

Als EMDR wordt toegepast door een gezondheidspsycholoog of eerstelijnspsycholoog valt het onder de dekking van het basispakket van je zorgverzekering. Elke zorgverzekering vergoedt acht sessies eerstelijnspsychologische zorg, omdat dit in de basisverzekering is opgenomen. Je betaalt per consult een eigen bijdrage van € 10,-. Via een aanvullende verzekering kom je vaak in aanmerking voor vergoeding van een extra aantal consulten.