De Encouraging-training is gebaseerd op de ideeën van Alfred Adler, de grondlegger van de Individualpsychologie, en Rudolf Dreikurs. Theo Schoenaker ontwikkelde de training in 1990. Het centrale thema van deze trainingen is: bemoediging. Dit is elke vorm van aandacht die onszelf of anderen nieuwe moed, of nieuwe kracht geeft.

Bemoedigen

Bemoedigen is dus iets wat iedereen kan doen: jezelf bemoedigen en anderen bemoedigen. Door jezelf te bemoedigen win je aan moed, de meest wezenlijke levenskracht. Bemoediging geeft een positieve en actieve innerlijke houding, en versterkt het gevoel van eigenwaarde: ‘zoals ik ben ik goed genoeg’. Moed brengt ons vertrouwen tot uitdrukking, dat we alles aan kunnen wat het leven ons brengt: ‘ik kàn het’. De ontwikkeling van moed leidt automatisch tot het verlangen om actief aan het leven deel te nemen en met andere mensen samen te werken.

Anderen

Daardoor zul je als vanzelf: anderen bemoedigen. Ook het bemoedigen van anderen is vooral een innerlijk houding. Je zult anderen helpen te doen wat in hun vermogen ligt, door te leren inzien dat we alleen op hun kracht kunnen bouwen, niet op hun tekortkomingen. Op die manier zul je hen duidelijk maken dat ook zij, zoals ze zijn, goed genoeg zijn. En hen tot het belangrijkste inzicht van deze tijd brengen, namelijk dat
alle mensen gelijkwaardig zijn.

Een moedige levenshouding

Bemoediging stelt ons in staat, in vrede met onszelf en anderen te leven, doordat we niet meer bang zijn voor onszelf en de wereld om ons heen. Het maakt mogelijk dat wij ons verstand, ons gevoel, onze fysieke kracht, en onze creativiteit, volledig inzetten en daarmee succesvol te handelen. Een moedige levenshouding is het resultaat van een heel bewuste manier van omgaan met jezelf en anderen.

Resultaten bemoediging

Bemoediging heeft een positieve uitwerking in relaties, het gezin, op het werk en overal waar mensen elkaar ontmoeten. Het versterkt het gevoel van eigenwaarde en het geloof in de eigen mogelijkheden. Als wij moedig zijn, zijn we altijd creatief genoeg om onze problemen op te lossen en waardevolle contacten met andere mensen aan te gaan en te onderhouden.

Praktisch

De Encouraging-Training bestaat uit 10 wekelijkse bijeenkomsten van ca. 2 uur. Elke bijeenkomst behandelt een aspect van bemoediging en bouwt voort op de vorige bijeenkomst. Naast de bijeenkomsten werken de deelnemers individueel aan kleine opdrachten, die helpen nieuwe denkbeelden en gedragingen in praktijk te brengen en de positieve effecten daarvan te beleven. Er wordt gewerkt in groepen van 6 tot 10 personen.

Resultaten

Vooruitgang kun je verwachten in je persoonlijke ontwikkeling, onder andere:
- meer zelfvertrouwen hebben
- meer zelf het stuur van hun eigen leven in handen hebben
- betere relaties hebben met anderen
- meer voldoening halen uit de dagelijkse dingen:”ik heb weer overal zin in”
- doelen stellen en in actie komen
- de moed hebben om onvolmaakt te zijn
- beter kunnen omgaan met kritiek
- minder gevoelig zijn voor stemmingen