Een familiesysteem zoekt naar een optimaal evenwicht en balanceert voortdurende volgens familiesysteem-regels. Als deze ‘regels’ niet gerespecteerd worden, of door omstandigheden niet kunnen worden, ontstaan er verstrengelingen, die op zielsniveau een diepgaande werking hebben op het leven van de familieleden zelf en op die van de volgende generaties.

Deze verstrengelingen leiden vaak tot problemen die meestal niet goed behandelbaar zijn met psychotherapie. Het gaat over de verborgen dynamiek die werkzaam is in familiesystemen en waarin gewerkt wordt met familieopstellingen. Het is fascinerend te merken dat de representanten vanzelf toegang krijgen tot de gevoelens en de onderlinge verhoudingen van degene die zij representeren. De opstelling maakt patronen zichtbaar die zich in het familiesysteem voordoen. De begeleider gaat opzoek naar een opstelling die een positieve uitwerking heeft op het individu en op het totale systeem. Wat zich in het familiesysteem afspeelt, kan niet worden bedacht. Het laat zichzelf zien.

Doel van Familieopstellingen

Bij het werken met familieopstellingen wordt persoonlijke problematiek (bijvoorbeeld sociale, psychische of lichamelijke klachten) in verband gebracht met ons familiesysteem.

Hoe werkt Familieopstellingen?

Bij een familieopstelling wordt een ruimtelijke voorstelling gemaakt van het systeem waartoe wij behoren. De verborgen dynamieken worden zichtbaar gemaakt m.b.v. groepsleden, die tijdelijk de plaats van familieleden van de cliënt innemen. De cliënt plaatst – op zijn gevoel – representanten voor zichzelf en voor leden uit zijn familiesysteem in de ruimte. De ervaring van workshopdeelnemers is dat zij een diepgaand inzicht verkrijgen over zichzelf, de dynamiek in familiesystemen en menselijke relaties. Niet alleen het werken aan eigen familieopstellingen, maar ook het meewerken aan opstellingen van anderen is een diepgaande ervaring.

Voor welke klachten is Familieopstellingen geschikt?

Familieopstellingen geven je de mogelijkheid om de belemmerende (en soms zelfs verstikkende) invloeden van je familiesysteem te veranderen in een krachtige hulpbron. Een uitzonderlijk effectieve manier om rust te vinden in je hoofd en in je hart.

De basis van Familieopstellingen

Bert Hellinger ontwikkelde deze methode in Duitsland. Gevoelsmatig weten de meeste mensen dat hun familie van herkomst grote invloed heeft op de manier waarop zij in het leven staan. Maar op het moment dat ze tegen persoonlijke problemen aanlopen vergeten mensen meestal naar het grotere verband te kijken. Ze maken zichzelf regelmatig verwijten en zoeken in zichzelf naar de oorzaak. Na meerdere pogingen om hun gedrag te veranderen, trekken mensen vaak de conclusie dat ze nu eenmaal zijn zoals ze zijn en dat ze er mee zullen moeten leren leven. Bij het werken met familieopstellingen wordt persoonlijke problematiek (bijvoorbeeld sociale, psychische of lichamelijke klachten) in verband gebracht met ons familiesysteem.

Kenmerken van Familieopstellingen

Bij een familieopstelling wordt een ruimtelijke voorstelling gemaakt van het systeem waartoe wij behoren. De verborgen dynamieken worden zichtbaar gemaakt m.b.v. groepsleden, die tijdelijk de plaats van familieleden van de cliënt innemen. De cliënt plaatst – op zijn gevoel – representanten voor zichzelf en voor leden uit zijn familiesysteem in de ruimte.

Wat kost Familieopstellingen?

Familieopstellingen valt onder de alternatieve therapieën. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van de tarieven die de therapeut hanteert. Meestal zijn de therapeuten lid van een beroepsvereniging, die vaak (gedeeltelijk) vergoed wordt door je aanvullende verzekering