In het dagelijks leven zijn wij bezig met wàt we doen, zonder ons te realiseren hòe we dat doen. Door middel van de Feldenkrais-methode leer je je eigen bewegingen met aandacht te volgen en te ontdekken hoe je efficiënter, vloeiender, misschien pijnloos kunt bewegen.

De lessen

Dit leerprocess vindt plaats in individuele- en/of groepslessen. De lessen bestaan uit specifieke reeksen van bewegingen die inzicht geven in onze ingeslepen bewegingspatronen. De bewegingen zijn hierbij geen doel op zich, maar worden gebruikt als referentiemiddel om te ontdekken wat je met jezelf doet. Zodoende leer je inspanning te traceren en te vermijden. Spanning, pijn en ademhalingsklachten kunnen afnemen of verdwijnen. Kortom, je leert zien wat je met jezelf doet en hoe dat anders, natuurlijker en vaak vriendelijker kan.

Beweeglijkheid

Volwassenen zijn vaak geneigd zich te conformeren aan in de loop der jaren gegroeide situaties: “Ik ben nu eenmaal niet soepel”. Ze schikken zich in iets dat niet meer te veranderen lijkt. Toch kunnen ook zij, door aandacht te geven aan hun eigen bewegingspatronen – het hóe van het bewegen – profijt hebben van Feldenkrais’ inzichten en opnieuw hun beweeglijkheid terug vinden.

Het inzicht dat de mens, tot op hoge leeftijd, in staat blijft tot het ontdekken en gebruiken van nieuwe mogelijkheden, vormt een belangrijk aspect van zijn methode. Hij leert ons dat, wanneer de mens een ondeelbare eenheid van lichaam en geest is, een verandering in de manier van bewegen samengaat met een verandering van denken en voelen.

Verandering

En omgekeerd, anders over jezelf gaan denken, doet je anders bewegen. Feldenkrais noemde zijn methode geen therapie maar een léér-methode. Geen pasklare oplossingen maar het faciliteren van omstandigheden waarbinnen mensen zélf ervaren, zélf leren en zélf veranderen.

Variatie

De variatiemogelijkheden binnen de lessen zijn oneindig. Vanuit de mogelijkheden van de individuele cursist(e) gaat men in de les op onderzoek. Een beweging steeds ánders maken, het tempo wijzigen, of het aanpassen van de positie waarin wordt gewerkt: dit maakt lessen interessant voor werkelijk iedereen.

Voor wie?

Kortom zowel topsporters en artiesten, als ook gelegenheidssporters van elke leeftijd en mensen met een handicap kunnen hun functioneren met behulp van deze methode optimaliseren. Wie heeft er niet te maken met houdingsproblemen, pijn en spanning? Voor de meeste mensen zijn lichamelijke klachten dan ook de aanleiding om Feldenkrais-lessen te gaan volgen. Bijvoorbeeld mensen met aandoeningen als reumatoïde arthritis, de ziekte van Parkinson, multiple sclerose, het RSI- of het post-whiplash syndroom hebben baat bij Feldenkrais-lessen. Musici, sporters en dansers maken vooral gebruik van de methode om hun coördinatie, klank en presentatie te verbeteren en om blessures te voorkomen.