Focussen is een methode waarin je leert je aandacht naar binnen te richten, om in contact te komen met het lijfelijk ervaren gevoel van wat je bezig houdt. Door met respectvolle aandacht bij deze lijfelijke beleving te blijven, ontstaat er ruimte voor verrassende ontdekkingen en daarmee een kans tot vernieuwingen en ontwikkelingen in je leven.

Ervaringen

Elke gebeurtenis in ons dagelijks leven laat sporen in ons na. Ze gaat vergezeld van een lichamelijke sensatie, van gevoelens, van associaties met iets anders, en soms van een kleur of een beeld. Zo is elke ervaring, groot of klein, een complex geheel dat zich binnen in ons kan laten kennen – als wij onze aandacht erop richten en er de tijd voor nemen. Hoeveel tijd? 30 seconden! Een halve minuut met aandacht wachten op wat zich in ons aandient, vaak onbestemd, nog niet helder, is dikwijls genoeg om die complete ervaring te onderkennen.

Wegstoppen

Spanning, vermoeidheid, onzekerheid; maar ook plezier, blijdschap en ontroering ervaren we in ons lichaam. Vaak besteden we aan deze lijfelijk merkbare gevoelens (felt sense) weinig aandacht, we negeren ze, duwen ze weg, we bagatelliseren ze, nemen een borrel of een sigaret en soms worden we er boos op, omdat ze ons dwars zitten.

Luisteren

Wat we zelden doen, is ernaar luisteren en ervoor gaan zitten om te horen wat ze ons te melden hebben. En toch ligt hierin een verrassende bron voor verandering, naar meer inzicht in onszelf, naar lichamelijke ontspanning en naar meer innerlijke vrijheid.  

Wat is Focussen?

Focussen is een directe en veilige methode om contact te maken met je gevoelens en inzicht te krijgen in wat er werkelijk in je leeft: blokkades, ‘energievreters’, verlangens en mogelijkheden. ‘Wat je lijf weet, ..en dat is meer dan je al bedacht hebt.., maakt zich kenbaar!
 
Essentieel daarbij is:

  • het naar binnen richten van de aandacht in het lijf
  • het aannemen van een open, uitnodigende houding t.a.v. wat zich daar van binnen aandient. (ook t.a.v. ‘lastige’ gevoelens en oordelen)
  • het ervaren van opluchting, diepgaand inzicht en ruimte voor daadwerkelijke verandering

Focussen kan ieder ander ontwikkelingsproces waarmee men bezig is ten goede komen. Zoals: het ontwikkelen van de eigen kwaliteiten, allerlei vormen van therapie en de spirituele ontplooiing. Allerlei situaties in je leven, die emotioneel van betekenis zijn, kun je ‘voelen’ van binnen.

Bijvoorbeeld: je hebt je wekelijks overleg gehad met een collega met wie je goed overweg kunt. Wanneer je naar huis bent gegaan, voel je echter dat iets n.a.v. het overleg je dwarszit. Er zit iets, maar je weet nog niet wat. Het gevoel is lijfelijk aanwezig, maar nog vaag.

Scherp stellen

Focussen is nu als het ware “scherp stellen” op zo’n aanvankelijk vage indruk van een situatie. Je neemt de tijd om je aandacht naar binnen te richten en het gevoel er te laten zijn. Je kunt er dan meer contact mee maken en het duidelijker voelen. Je geeft het dan op een speciale milde en uitnodigende manier aandacht volgens de werkwijze van het focussen.

Hierdoor kan het gevoel zich ontvouwen en je helderheid geven. Er komt naar boven waar het echt om gaat, het wordt je (eindelijk) duidelijk. Dit leidt direct tot fysieke ontspanning. Verstarde gevoelens komen weer in beweging en ineffectieve reactiepatronen kunnen losgelaten worden. Er komt echt ruimte voor verandering.

Je ervaart op een duur een effectievere en meer bevredigende manier van omgaan met jezelf en je omgeving. Focussen kun je een basisvaardigheid noemen voor het constructief omgaan met gevoelens. Het kan allerlei relevante processen ten goede komen, zoals: stresshantering, het ontwikkelen van je eigen kwaliteiten, allerlei vormen van therapie en je spirituele ontplooiing. Focussen is privé en binnen allerlei werkvelden te gebruiken.

Wanneer Focussen?

Focussen is zeer geschikt voor iedereen die:
• meer inzicht in zichzelf wil krijgen
• zich geblokkeerd voelt
• zich onder grote druk voelt staan
• zich gesteld ziet voor belangrijke beslissingen
• beter met (zelf)kritiek wil leren omgaan