Gestalttherapie is een vorm van psychotherapie. Het gaat erom hoe mensen het contact met henzelf, met hun  omgeving en met anderen ervaren. Elk individu, elk dier heeft een ingeboren doel zichzelf te verwezenlijken. Daarnaast is de behoefte aan verbinding met anderen minstens even groot. We willen autonoom zijn, op eigen benen staan en er toch bij horen.

Daarbij is het belangrijk om niet alleen te kijken naar je eigen gevoelens, gedachten en ideeën, maar om ook te kijken naar je context. Relaties met andere mensen spelen een rol in het in standhouden van patronen.

Daarom onderzoek je hoe je je verhoudt tot andere mensen. Je kijkt altijd naar het functioneren van de grotere ‘gehelen’ (Gestalt betekent vrij vertaald ‘geheel’) waar jij onderdeel van uitmaakt. Je relaties, je werkplek, je gezin van herkomst, de maatschappij waar je deel van uitmaakt. Het zijn allemaal grotere gehelen die draaien volgens hun eigen wetten.

Doel van de Gestalttherapie

Het doel van Gestalttherapie is het begeleiden van mensen totdat ze kunnen vertrouwen op hun eigen beleving en intuïtie.

Hoe werkt Gestalttherapie?

Gestalttherapie gaat verder dan praten over jou of je problemen; je wordt ook uitgenodigd om met je gedrag te experimenteren. Dit heeft als doel het vergroten van gewaarzijn over jezelf en de wijze waarop je jezelf, anderen en je problemen tegemoet treedt. De middelen die hiervoor gebruikt kunnen worden zijn een rollenspel, een schrijfopdrachten of een visualisatie. De uitkomst van een experiment ligt nooit vast; het is een zoektocht van therapeut en jou samen.

Voor welke klachten is Gestalttherapie  geschikt?

Gestalttherapie helpt mensen die zijn vastgelopen om weer in beweging te komen. Als je wilt weten hoe jij je functioneert als partner, op je werk, als onderdeel van de maatschappij.

Waarop is Gestalttherapie gebaseerd?

Een belangrijk uitgangspunt van Gestalttherapie is dat er een voortdurende uitwisseling en vernieuwing is van persoon en omgeving. Het gaat er niet om te zoeken in de persoon zelf, maar in de manier waarop persoon en wereld het wisselwerken organiseren. Wisselwerking gebeurt door te ervaren of contact aan te gaan met de omgeving. Het kan enorm helpend zijn om zicht te krijgen op die wetten, zodat de invloed van die systemen en jouw plaats erin, helder wordt.

Wat is er zo kenmerkend aan Gestalttherapie?

Bij Gestalttherapie wordt niet alleen gekeken naar je eigen gevoelens, gedachten en ideeën, maar wordt je ook gestimuleerd om ook te kijken naar je context. Je onderzoekt hoe je je verhoudt tot andere mensen. Een belangrijk uitgangspunt van Gestalttherapie is dat je niet verantwoordelijk bent voor gebeurtenissen of omstandigheden die zich voltrekken buiten jezelf om. Maar je bent wel verantwoordelijk voor de wijze waarop je met deze gebeurtenissen omgaat. In Gestalttherapie word je geholpen bij het gaan dragen en nemen van verantwoordelijkheid, zodat je minder het gevoel zult hebben dat dingen je ‘overkomen’.

Wat kost Gestalttherapie?

Gestalttherapie valt officieel niet onder de psychotherapieën en valt daarom niet onder de dekking van het basispakket van je zorgverzekering. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van de tarieven die de therapeut hanteert. Meestal zijn de therapeuten lid van een beroepsvereniging, die vaak (gedeeltelijk) vergoed wordt door je aanvullende verzekering.