Doel van de Haptotherapie

Het doel van Haptotherapie is door middel van het aanraken van het lichaam met de juiste lading het vinden van een basisgevoel van veiligheid en vertrouwen.

Hoe werkt Haptotherapie?

In de sessies ligt de nadruk op de beleving van gevoelens van dat moment. Door de therapeutische begeleiding kan men deze gevoelens op de juiste wijze leren begrijpen en inzicht krijgen in de relatie met zichzelf en met de omgeving. Door deze ervaringen tijdens de sessie te koppelen aan de hulpvraag, kan een begin worden gemaakt met een proces van verandering.

Voor welke klachten is Haptotherapie geschikt?

Als je je niet meer in balans voelt. Als het contact met anderen vermindert of zelfs verdwijnt. Het gevoel er alleen voor te staan. Als je het gevoel hebt vast te lopen. Je ervaart problemen, die je onvoldoende zelf kunt oplossen. Je denkt het allemaal wel te weten, maar het voelt niet zo, of je kunt er niet naar handelen.

Waarop is Haptotherapie gebaseerd?

Een belangrijk uitgangspunt van Haptotherapie is dat aanraking geeft informatie over je menselijk bestaan. Over hoe je in het leven staat en hoe je je hebt ontwikkeld. De aanraking helpt je bij het vinden van balans in het leven. Een evenwicht tussen denken, voelen en handelen. Het helpt je bij het vinden van een basisgevoel van veiligheid en vertrouwen.

Wat is er zo kenmerkend aan Haptotherapie?

In de haptotherapie leer je vooral vanuit de ervaring. In de therapie wordt aan den lijve voelbaar gemaakt wat je mogelijkheden zijn en hoe je die kunt activeren. Tevens wordt voelbaar gemaakt wat je mist en wat je nodig hebt. Zo worden openingen gecreëerd om (weer) in balans te komen met jezelf en je omgeving. Aanraken is de meest directe vorm van communicatie. Aanraken zet aan tot bewegen. Een bewegen van binnen uit. De aanraking krijgt altijd een juiste lading.

Wat kost Haptotherapie?

Haptotherapie valt onder de alternatieve therapieën. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van de tarieven die de therapeut hanteert. Meestal zijn de therapeuten lid van een beroepsvereniging, die vaak (gedeeltelijk) vergoed wordt door je aanvullende verzekering.