‘Healing Touch’ zou je kunnen vertalen met ‘helende aanraking’. Healing touch is een verzameling van op energie gebaseerde geneestechnieken, die samen zijn gebundeld in een gedegen Amerikaanse opleiding.

Energieveld

Om het menselijk energieveld in balans te brengen wordt met de handen op en boven het lichaam van de te behandelen persoon gewerkt. De healing touch-beoefenaar tast het energieveld van de cliënt af en maakt uit verschillende signalen op waar een energiebehandeling gewenst is.

Evenwicht

De healing touch-beoefenaar beschikt over een verscheidenheid aan methodes om energieblokkades op te heffen. En het evenwicht tussen lichaam en geest te herstellen, om de gezondheid van de cliënt positief te beïnvloeden.

De hele mens

Met healing touch raak je zowel het lichaam, de gevoelens, het mentale als het spirituele van de mens aan. Healing raakt de hele mens: voor het hoogste welzijn.

Genezingsproces

Iedere persoon die healing touch ondergaat wordt in staat gesteld om volledig deel te nemen aan zijn of haar genezingsproces. Healing touch is een manier om het genezingsproces te ondersteunen en te bevorderen.

Healing touch in de praktijk

De healing touch-beoefenaar brengt de energiestroom op gang en zet lichaam en geest aan om blokades op te ruimen en zo tot zelfgenezing te komen. De gemiddelde duur van een behandeling is een uur. U wordt gekleed behandeld.

Klachten

Healing touch wordt o.a. gebruikt bij pijnbeheersing, nekklachten, rugproblemen, R.S.I. tennis elleboog, angstproblemen, huidproblemen, wond- en fractuurherstel, premenstrueel syndroom, multiple sclerosis, Aids, verhoogde bloeddruk, hart- en longziekten, voor en na operaties, hoofdpijnen en migraines, verzwakt immuun systeem, diabetes, kanker, verwerking van verlies, stervensbegeleiding, reuma / gewrichtsklachten, rehabilitatie, burnout, chronische vermoeidheid, algehele ontspanning, preventieve zelfzorg, spirituele verruiming en groei.