Het begrip ‘innerlijk kind’ staat voor de onverwerkte of onafgeronde emoties uit onze eerste levensjaren. Het staat voor de essentiële aspecten van ons zijn, zoals vertrouwen, onschuld en natuurlijke energie, die in de eerste jaren van ons leven beschadigd of onderdrukt zijn geraakt.

Ervaringen

Naast fijne ervaringen hebben wij als kind ook pijnlijke ervaringen gekend. Of ervaringen die te bedreigend waren om te verwerken. Hoe klein we ook waren, we hebben op zulke momenten overtuigingen aangenomen over het leven, ons leven.

Overtuigingen

Overtuigingen zoals bijvoorbeeld ´ik mag er niet zijn´ of ´ik moet altijd alles alleen doen´ of ´ik ben niet goed genoeg´ of ´mensen zijn niet te vertrouwen´. Met deze vaak negatieve en inperkende overtuigingen probeerden we ons op een bepaalde manier te pantseren.

Deze negatieve overtuigingen bepalen onbewust hoe open of gesloten, hoe vrij of onvrij we zijn, in ons werk, maar ook in onze relaties. Ze kunnen ons gevangenhouden in oude en soms heel ongezonde gewoontes.

Panser

Zo hoefden we niet steeds onze kwetsbaarheid te voelen. Dat pantser van toen hielp ons als kind om te overleven. Maar in ons volwassen leven werken deze inperkende overtuigingen op onbewust niveau door en kunnen ze onze beleving van de werkelijkheid nog steeds sterk kleuren.

Werken met je innerlijk kind

Werken met je innerlijk kind is voor mensen die op een speelse en liefdevolle manier helderheid willen krijgen over de bron van oude patronen, spanningen of onvrede. Mensen die door middel van therapie hun bewustwording, groei en innerlijke rust willen versterken. De eerste stap is om weer contact te gaan maken met de gevoelens van ons innerlijk kind.

Relaties

Relaties vormen de basis van ons leven. We zijn uit een relatie geboren en in relaties opgegroeid. We zijn erdoor gevormd en er ook door beschadigd geraakt. In onze huidige relaties met partner, familie, vrienden of collega´s nemen we onze relatie-erfenis van vroeger mee.

In relaties van nu functioneren we vaak vanuit onze ervaringen van toen, het innerlijk kind van nu. In sessies staan we stil bij wat we aan relatiegeschiedenis bij ons hebben en hoe dat ons functioneren in huidige relaties bepaalt. Relaties zijn bij uitstek gebieden waarop wij hoge verwachtingen of grote angsten kunnen hebben.

Verwachtingen en angsten

Vanuit een vroeg gemis aan liefde, vervulling of erkenning komt bijvoorbeeld de verwachting dat de ander er altijd voor je is, dat de ander je automatisch helemaal begrijpt en precies weet wat jij nodig hebt. Maar ook de angst dat de ander je toch zal verlaten of veel te dicht bij je zal komen en je jezelf zult verliezen. Deze verwachtingen en angsten van het innerlijke kind in je neem je mee in je relaties van nu en kunnen een rol gaan spelen zonder dat je dat in de gaten hebt.

Dit leidt dan bijvoorbeeld tot diepe teleurstellingen, veel onderlinge strijd of het uitkomen van je grootste angsten. Dit speelt in liefdesrelaties maar ook in vriendschappen, familierelaties en op het werk. Je kunt gaan kijken hoe je innerlijk kind zich manifesteert in je relaties. Hoe hebben vroege onverwerkte kind-ervaringen bijvoorbeeld geleid tot onderlinge verstrikking (codependency), gevoel van schaamte, gevoel van afstandelijkheid, angst voor initimiteit, gebrek aan zelfvertrouwen en onvrijheid. Om meer jezelf te zijn en vrijer in je relaties kan komen te staan.