Hoge bloeddruk (hypertensie) betekent hoge druk (spanning) in de slagaderen. Je bloeddruk stijgt en daalt bij iedere hartslag. De bloeddruk verandert tijdens dagelijkse activiteiten, bijvoorbeeld als je beweegt of als je slaapt. Dit is normaal. Bij sommige mensen, naarmate ze ouder worden, wordt de bloeddruk hoger dan normaal (hoge bloeddruk). Uw bloeddruk wordt gewoonlijk hoog genoemd als deze hoger is dan 140/90 mm Hg (140 over 90) bij verschillende metingen onder verschillende omstandigheden. Van een te hoge bloeddruk merk je zelf vaak niets. Hoge bloeddruk is op zichzelf ook geen ziekte. Het vergroot wel aanzienlijk de kans op het krijgen van hart- en vaatziekten, zoals een beroerte of een hartinfarct.

Wat kan je doen aan een te hoge bloeddruk?

Aromatherapie, Healing Touch,