Een gezond mens is volgens de homeopathie een mens van wie lichaam en geest in balans zijn. Een ziektesymptoom is voor de homeopathisch arts dan ook een teken dat er iets mis is met dit evenwicht. Het is ook een teken dat het lichaam aan het vechten is om de balans te hervinden.

Diepere oorzaak

Een symptoom is volgens de homeopathie daarom een waarschuwingssignaal van het lichaam. Alsof het lichaam zegt: stop even! Er is iets aan de hand! Om een (hardnekkige) klacht echt te kunnen genezen en het probleem bij de wortel aan te pakken, gaat de homeopathisch arts op zoek naar de diepere oorzaak van het ziektesymptoom.

De homeopathie kijkt dus anders tegen ziekteklachten aan dan de ‘gewone’ geneeskunde. De gewone geneeskunde kijkt voornamelijk naar het symptoom en probeert dit zo snel mogelijk, veelal met behulp van medicijnen, weg te halen: Als het symptoom weg is, is de zieke weer gezond, luidt de redenering.

Maar bij veel patiënten komen de klachten terug wanneer de medicatie wordt gestopt. Of in plaats van de oude klacht krijgt iemand een nieuwe klacht. In beide gevallen is er sprake van onderdrukking van het symptoom, en niet van genezing. De diepere oorzaak van het ‘uit balans zijn’ is niet weggenomen.

Uit je evenwicht

Een mens kan door veel verschillende oorzaken uit zijn evenwicht raken en ziek worden. Doordat er teveel van het lichaam wordt gevraagd, door ongevallen, door slecht eten, door gifstoffen, door virussen en bacteriën. Maar ook door spanningen, thuis of op het werk, of door onaangename gebeurtenissen.

Herstelmechanisme

Steeds gaat het om externe factoren die de lichamelijke en geestelijke balans bedreigen. Gelukkig beschikt ieder mens over een ingebouwd herstelmechanisme. Dit herstelmechanisme zorgt ervoor dat veel klachten na verloop van tijd vanzelf overgaan. Soms laat het herstelmechanisme ons echter in de steek en krijgen we acuut last van een klacht, of blijven klachten maar aanhouden. We zullen het herstelmechanisme dan moeten prikkelen om weer goed te functioneren. Dit is precies wat de homeopathische therapie wil bereiken.

Uniek

Homeopathische middelen stimuleren het zelfherstellend vermogen. Het prikkelen van het herstelmechanisme is eenvoudiger gezegd dan gedaan. De homeopathie gaat er van uit dat ieder mens anders is; ieder mens reageert op zijn of haar manier op stress of andere ‘ziekmakende’ externe factoren. Dat komt omdat ieder mens zijn eigen unieke sterke als zwakke punten heeft, zowel lichamelijk als geestelijk.

Klacht

De homeopathisch arts is er in getraind de zwakke punten of gevoelige plekken op te sporen en een homeopathisch middel voor te schrijven dat het herstelmechanisme juist op dit punt stimuleert. De klacht is daarbij het uitgangspunt, maar het is minstens zo belangrijk na te gaan onder welke omstandigheden de klacht wel, of juist niet, optreedt.

Omstandigheden

Belangrijk is ook te kijken of er omstandigheden zijn waarbij of waardoor de klachten verbeteren of verergeren. De homeopathie kent geen algemeenheden. Er is niet één middel voor bijvoorbeeld eczeem of chronische hoofdpijn. Het juiste homeopathische middel kan alleen worden gevonden na een zorgvuldig onderzoek van iemands lichamelijke en geestelijke gevoeligheden.

Het eerste gesprek

Het eerste gesprek met een homeopathisch arts is daarom zeer uitgebreid. In dit gesprek gaat de arts niet alleen in op de klacht zelf. Hij gaat ook op zoek naar andere gevoeligheden: Welke andere ziektes zijn er geweest? Zijn er nog andere klachten, en wanneer treden die op? Hoe gaat iemand in het algemeen om met stress of spanningen? Ook informatie over karaktereigenschappen en geestelijke gevoeligheden zijn belangrijk voor het bepalen van het middel.

Tenslotte geven ook schijnbaar alledaagse zaken informatie over de specifieke gevoeligheden van een mens. Zo zal de homeopathisch arts vragen naar het slaappatroon, opvallende dromen, de menstruatiecyclus, de stoelgang, eetgewoonten, voorkeur of afkeer van bepaalde voedingsmiddelen, enzovoort. De combinatie van al deze stukjes informatie zet de arts op het spoor van het homeopathisch middel dat precies past bij deze persoon met deze klachten en gevoeligheden.

Samenvattend

De homeopathie heeft dus een open oog voor het bijzondere en unieke van de mens en neemt iedere gewaarwording van het lijf serieus om tot de bron van de klacht door te kunnen dringen. Een homeopathische behandeling moet je beter maken. Het middel zet het lichaam aan beter te functioneren, en het is de bedoeling een toestand van evenwicht te bereiken waarbij het innemen van het homeopathisch middel niet meer nodig is. Het is echter moeilijk in z’n algemeenheid te voorspellen hoe vaak en hoe lang iemand een middel moet innemen. Voor het vinden van het juiste middel is actief meedenken van de patiënt noodzakelijk.